NEDLEGGELSE AV AKUTTSYKEHUSET ULLEVÅL

Kommentarer

#406

Jeg er helt enig i at akuttfunksjonene som nå dekkes på OUS Ullevål sannsynligvis vil svekkes ved en deling mellom to lokaliasjoner.

Helge Opdahl (OUS Ullevål, )

#410

Jeg signerer fordi det tas beslutninger som i altfor stor grad ikke er faglig fundert og med det mener jeg fravær av i varetagelse av fagmiljøer og pasientens beste i fokus.

Helle Herrman (OUS, )

#413

Jeg signerer, fordi jeg ønsker å støtte oppropet mot rasseringen av traumefunksjonen ved Ullevål. Samt det er ingen plasser i verden hvor man har klart å bevise fordelene ved å lage store giga sykehus.

Haakon Ramsland Hol (Oslo, )

#420

Jeg er bekymret for pasientenes sikkerhet når gode fagmiljøer splittes opp

Hilde Østrem (Oslo, )

#425

Jeg signerer under på dette for å ivareta akuttfunksjonen på Ullevål. Her er vi trenet på å ta imot alvorlige traumatiserte pasienter, og hvorfor legge ned noe som fungerer utmerket?

Hege Borgen (Oslo, )

#427

Jeg synes at det er viktig og ha Eh akuttsykehus

Marlene Hestnes (Nordkisa, )

#429

Jeg støtter oppropet fult ut. Det er meget godt faglig fundert. Interaksjon på tvers av faggrupper for å ivareta livsviktig diagnostikk og behandling er hverdagen som lege i akuttmottaket enten man er kirurg eller medisiner.

Synne Jenum (Oslo, )

#433

Fordi ledelsen og politikerne kun ser sin egen nesetipp.. NPM er avleggs, og gagner ikke fremtiden. Det vet de. Hverken for pasienter eller ansatte. Problemet er at vi har passert point of no return. Dette skal presses igjennom. Koste hva det koste vil..Dette stopper nok ikke før vi krasjer hardt og brutalt, er jeg redd.

Thomas Marinius Dahl (Oslo, Ullevål, )

#442

Karoline Skogen

Karoline Skogen (Oslo, )

#455

Jeg signerer

Synnøve Ruud (Oslo, )

#457

Det bør iverksettes en grundig gjennomgang og risikovurdering. Berørte fagmiljø, samarbeidende enheter og berørte pasientgrupper må gis anledning til å medvirke til en forsvarlig prosess.

Edvard Hauff (Oslo, )

#458

Akuttsykehus er viktige!

Marion Anita Dagestad (Lofthus , )

#459

Denne omorganiseringen/flyttingen/splittingen er dårlig gjennomtenkt og risikoen dårlig kartlagt. Ansatte på grunnplanet må tas med på råd.

Morten Andreas Horn (Oslo, )

#466

Ullevål sykehus speiellt akuttkirurgi og traumatologi er utrolig godt organisert.

Berit Stormarken (Oslo, )

#468

Ikke fragmenter den akuttmedisinske kompetansen på Ullevål. Den holder høy internasjonal standard og er en av nord-Europas beste. Hva mer kan man ønske seg av et sykehus? Er det ikke dette vi har som mål, å være nasjonalt og internasjonalt gode- til det beste for pasientene?

Trine Brevig (Oslo, )

#471

Jeg tror en nedleggelse av Ullevål som akuttsykehus vil gi pasientene et dårligere tilbud

Tina Beate Gustad (Asker, )

#480

Dette virker helt utilgivelig.

Andre Ræstad (Oslo, )

#481

Det er faglig totalt uansvarlig å legge ned Ullevål.

Anne-Lise Juul (Oslo, )

#484

Innbyggerne fortjener et akuttsykehus som virker. Det må ikke deles opp. (men kan forøvrig ligge hvor som helst, dog i relevant nærhet til befolkningen det skal levere helsetjenester til).

Torger Aarstad Aase (Vollen, )

#497

Jeg er opptatt av akuttberedskap og at vi bevarer det gode tilbudet som Ullevåll ivaretar. Det må ikke forringes!!

Nina Ofstad Ambjørseie (Heggedal, )

#498

I den opplysende og viktige artikkelen til Rune Slagstad "Den nye helseadelen" settes denne nedleggelsen i et større og bekymringsfullt maktpolitisk perspektiv og han påpeker: "Ullevål vil tappes helt sentralt medisinsk sett... Nedleggelsen av Aker var, innser nå de fleste, et misgrep som ga et sterkt svekket sykehustilbud for Oslos befolkning. Nå er det Ullevål som står for tur med en langsom utarming av et av landets beste medisinske miljø."

Trygve Steinar Bredeli (Oslo, )

#500

Imot flytting av akuttmottak. Det truer akuttfunksjonene i regionen.

Hildegard Jonassen (Oslo, )

#501

Jeg er imot nedleggelse av akuttfunksjonen på Ullevål.

Hans Olav Jonassen (Oslo, )

#504

Ikke ødelegg gode velfungerende miljø.

Lene Alsøe (Oslo, )

#506

Jeg signerer fordi Ullevål viser hver dag side nødvendige kvaliteter for å redde liv og som i dagene etter 22.juli 2011 redde 33 liv og fikk god kritikk etter. Å miste Ullevål vil være ett uopprettelig tap for Norge.

Hans Kristian Pedersen (Asker, )

#509

Av solidaritet til kolleger og berørte fagmiljøer som risikerer at solide kompetansemiljøer ved Ullevål utraderes i en udemokratisk prosess.

Tony Andre Josefsen (Fredrikstad/Skien, )

#514

Det er svært risikabelt å flytte så mange funksjoner uten en ordentlig utredning. Og vi vet jo hvordan det har gått før. Jeg mistenker at motivet er å spare penger.

Christina Bang (Høvik, )

#522

Jeg ønsker et fortsatt sentralt plassert sykehus fordi det er bra for bystrukturen og bylivet at viktige funksjoner og arbeidsplasssrr ligger tett på boligområder. Flerfunksjonelle strøkssentra gjør byene bærekraftige, tryggere, hyggeligere og vitale. Å dele byen opp i monofunksjonelle kakestykker skaper mer behov for transport, det skaper monotoni og lite dynamisk bystruktur. Dessuten slutter jeg meg til det helsefaglige resonnementet og stoler på vurderingen av at flytting vil svekke tilbudet og gjøre Oslos sentrale strøk mindre trygge å leve og bo i.

Cecilie Klem (Oslo, )

#534

Nedleggelsen av Ullevål vil dele opp og skade en velfungerende akuttfunksjon og de nødvendige støttefunksjonene. RH Gaustad alternativet vil ikke ha kapasitet til å fylle denne oppgaven.

Eivind Stoud Platou (Oslo, )

#536

Beste og tryggeste sykehus for oss i Oslo

Peer-Fabian Holm (Oslo, )

#538

Kompetanse sitter ikke bare i hodene, men også i veggene. Tradisjoner bevarer kompetanse. Bedre å pusse opp enn å rive ned ut fra et miljøperspektiv.

Inger Sethre (Oslo, )

#543

Lei av dårlige forslag og dertil manglende konsekvensanalyser

Trine Gundem (Ullevål, )

#552

Ullevål akuttsykehus (og andre sykehus) er ikke en fabrikk som skal gå i pluss. Helsevesenet skal få lov å koste penger. Det er ren galskap å legge ned akuttsykehuset med dess brede spisskompetanse! Skjerpings
Denne nedleggingsGALSKSPEN MÅ TA SLUTT! NÅ!

Christina Söderström (Oslo , )

#553

Det er vanvidd å å ødelegge denne kompetansen.

Elisabeth Overaa (Drammen, )

#555

Jeg vil beholde ulvåålsykehus da det er et veldig godt sykehus så ikke legg det ned

Kari-mette Hansen (Oslo, )

#561

Dette er viktig!!!

Marit Susanne Haugland (Lillesand , )

#562

Vi må ivareta gode fagmiljøer. Vi trenger traumeteamet på Ullevål.

Annecke Flåten (Nesbru, )

#565

Det er galskap å legge ned Ullevaal Sykehus

Lene Haug (Oslo, )

#568

Har fått hjelp av akutten der.

Sølvi Knutsen (Våler, )

#571

Mamma er gammel og bor rett ved. Trygt og nært.

Liv Rumohr Selland (Granvin, )

#582

Jeg signerer fordi jeg tror de vedtatte planene sterkt vil svekke akuttmedisinsk kompetanse og tilhørende fagmiljø

Håvard A Nustad (Oslo, )

#585

Viktig å ha ett akuttsykehus med alle fagkompetanser under samme hus.

Mona Hansen (Hølen, )

#587

Etter en ulykke ble jeg behandlet der. Raskt og bra!

Mirjana Rødningen (Oslo, )

#589

Dette er bare uhørt. Dere kan ikke gjøre dette.

Elisabeth Havn Hegerstrøm (Holmestrand, )

#590

Ble nettopp sendt til St Olavs med luftambulanse fordi mitt nærmeste sykehus ikke hadde kompetanse til å hjelpe meg. Forrige gang var det ikke sikt til å flyve så jeg måtte ligge en times kjørestid i ambulanse. Hva hvis det hadde skjedd noe under turen? Sentralisering, urbanisering, nedleggelse av alt mulig. Det er ikke greit! Ta penger fra der det ligger absurde og unødvendige summer, ikke der det står om liv og død!

Emilie Svit (Verdal, )Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...