La Eugene få bli i Norge

Kommentarer

#7

Dette er et statlig overgrep uten sidestykke.

Knut Are Kleppe (Kleppe , 2017-01-16)

#11

Det er totalt urimelig og uakseptabelt å la noen sitte fengslet over så lang tid basert på indisier. Grensen for tortur er passert med god margin!

Helge Sigve Wiig (SANDNES, 2017-01-16)

#16

Eugene må få bli i Norge.

Karin Jakobsen (9303 Silsand, 2017-01-16)

#17

I worked with Eugene for 2 years and would trust him with my life. At the very least, he deserves a fair trial. Come on Norway!!

Ben Clarke (Cochrane, 2017-01-16)

#18

Jeg signerer fordi han har ingen sjanse å renvaske seg hvis han blir utlevert. Vitner er opplært for å lyve og vi kan ikke stole på dem.

Thomas Bakundukize (Moss, 2017-01-16)

#21

Eugene er utsatt for urettferdighet.

Evariste Nshimiyimana (Tromsø, 2017-01-16)

#29

Saken undergraver norsk rettsikkerhet pga falske anklager

Peder M.I. Liland (Stavanger, 2017-01-16)

#32

Fordi eugene er norsk. Fordi han er uskyldog. Fordi jeg trenger et trygt norsk rettsvesen.

Pia Helljesen (Stavanger, 2017-01-16)

#34

Dette handler om rettssikkerheten.

Håvard Oseland (Lillesand , 2017-01-16)

#37

Jeg tror på Eugene. Jeg tror på den organisasjonen som ga ham flyktningstatus. Jeg synes det er helt forferdelig at barna til Eugene må lide når faren sitter i varetekt.

Erna Oseland (Stavanger, 2017-01-16)

#40

Eugene er uskyldig! Det er forferdelig at man skal være varetektsfengslet i snart 4 år uten dom felt mot seg. Det er ikke bare Eugene som lider men hans nydelig familie med kone og 3 barn som blir dratt gjennom dette umenneskelige mental tortur. Jeg ber Kripos om å legge til side prestige og innse at bevisene er der som viser at dette er en uskyldig mann de holder kapret i norsk fengsel uke etter uke, år etter år. Slipp Eugene fri fra fengsel nå!

Kirsten Kleppe (Kleppe, 2017-01-16)

#47

Jeg signerer fordi jeg tror på det Eugene har sagt, at han er uskyldig, og jeg mener det er på høy tid at norske myndigheter lytter til Eugene og vitnene som forteller at de har blitt presset av myndighetene i Rwanda til å vitne falskt!!! Dette er veldig alvorlig og har vært og er en forferdelig belastning for Eugene og familien hans!!!

Jorunn Hareland Lye (Ålgård , 2017-01-16)

#68

Jeg føler det er det som er riktig

Sara Helen Engmo (Halden, 2017-01-16)

#75

Jeg signerer fordi Eugene er uskyldig. Han må løslates fra fengsel og få lov til å være sammen med barna sine.

odette Mukanyrwaya (Tromsø, 2017-01-16)

#77

Brudd på menneskerettighetene!!!

Beniamin Mecea (Dirdal, 2017-01-16)

#78

Jeg signerer fordi det er viktig at Norge ivaretar Ine internasjonale forpliktelser. I tillegg bør en ikke utleveres før det kan heves over enhver tvil at man vil få en rettferdig rettergang i landet man utleveres til.

Joakim Steira (Trondheim, 2017-01-17)

#80

Jeg har ingen tro på at han vil få mulighet for en rettferdig rettsbehandling i Rwanda. La ham få bli i Norge. La ham få anledning til å renvaske sitt navn, og la familien få ha ham her i landet.

Dag Eivind Noreid (Sandnes, 2017-01-17)

#92

Denne saken er urettferdig

Terje Ydstebø (Stavanger, 2017-01-17)

#102

Jeg signerer for dette er en umennesklig handlig, og han kommer til å bli drept med en gang han er i Rwanda's forvaring

Aida Njærheim (Ålgård, 2017-01-17)

#124

Dette er et alvorlig brudd på menneskerettighetene.

Kristin Leifsdatter (Ulvsvåg, 2017-01-17)

#125

Det er totalt uhørt at rettsstaten Norge holder en mann i varetekt i flere år, og at anklagene bygger på fabrikkerte vitneutsagn! Eugene har kone og tre barn som har ventet lenge nå!

Siri Strømme Moghimi (Rabdaberg, 2017-01-17)

#128

Eg trur på Eugene

Bjørn Bråtveit (Skruds Eikeland 19, 2017-01-17)

#133

Tvilen om skyld skal komme ham tilgode. Jfr. French i kongolesisk fengsel- uverdig uansett! Hvem av vitnene kan en stole på? Eugene har allerede sonet noen år!

Unni Thorbjørnsen (4842 Ar5, 2017-01-17)

#145

Jeg signerer, fordi jeg bryr meg om de uskyldige!

Zoya Trebler (Stavanger , 2017-01-17)

#146

Jeg

Francois Burasa (Tønsberg, 2017-01-17)

#148

Jeg signer fordi han har rett å leve et normalt liv som han hadde før. Jeg krever at han må settes fri fordi alt han ble anklaget er bare løgn

Marie Clarisse Nkuranyabahizi (Sndnes, 2017-01-17)

#151

På bakgrunn av "vitner" en ikke vet om snakker sant i det hele tatt, mener jeg skal henlegges til det beste for alle parter. La Eugene få komme tilbake til familien, han kan ikke få igjen tapt tid med dem men kan unngå og miste unødvenig mer..

Vilde Nådland Sømme (Rogaland, 2017-01-17)

#153

Eugene er en god venn gjennom mange år og mitt kjennskap til han forteller meg at han ikke kan være skyldig i det han er anklaget for.

Per Terje Svela (Sandnes, 2017-01-17)

#156

En rettsstat verdig?

Solveig Syversen (Oslo, 2017-01-17)

#170

J' habite en Belgique, et je signer cette pétition parce que je veut bien que Mr Eugene NKURANYABAHIZI,reste en Norvège à côté de sa famille et c'est la où il peut avoir un procès équitable et libre.

Gilbert BUSHISHI Hodali (Bruxelles, 2017-01-17)

#171

Je signe cette pétition parce que Mr Eugène mérite une justice équitable qui ne peut être obtenue qu'au Norvège

Mathias BUSHISHI (Bruxelles, 2017-01-18)

#172

Han trenger beskyttelse.

Jean Marie Kamanzi (Hommelvik, 2017-01-18)

#174

Dette er eit pågåande justismord.

Lidunn Lindø (Bergen , 2017-01-18)

#180

Urettferdig behandling

liberatha mutuyimana (Gjøvik, 2017-01-18)

#186

Jeg ønsker Eugene fri

Ingrid Røyseland (Randaberg, 2017-01-18)

#187

La rettferdigheten seire. Umenneskelig å sitte så lenge i varetekt.

Gunhild Røyseland (Randaberg, 2017-01-18)

#188

Jeg kjenner Eugene og har fulgt med på saken i flere år. Det er sådd så mye tvil om dem som har vitnet mot han og om hans mulighet til å få en rettferdig rettsak i Rwanda at jeg mener det vil bli justismord å sende han dit.

Stephen Bruns (Stavanger, 2017-01-18)

#190

Vitner imot har innrømmet at de var truet eller kjøpt.

Terje Hoyland (Stavanger, 2017-01-18)

#195

Jeg er skuffet over at Norge kan gjøre så slett arbeid, så vidt jeg kan se, med så stor konsekvens for Eugene og familien.

Mariann Hellestø Kean (Tananger, 2017-01-19)

#199

Jeg opplever at Eugene ikke blir hørt og jeg tviler på at anklagene mot han er sanne

Dag Frode Vaagsnes (Stavanger, 2017-01-19)

#200

He is innocent. African government cook up stories and pressure people to make false testimonies of whomever they choose. It happens all the time. It's happening in Cameroon too now.

Emmanuel Agbor (Forsand, 2017-01-19)