SI REINSVOLL MÅ BEVARES !

 Vi ønsker ikke SI Reinsvoll nedlagt og lagt under et somatisk storsykehus ved mjøsbrua.

JA til at SI Reinsvoll skal bestå som et fullverdig psykiatrisk sykehus også i fremtiden!

Resultatet av underskriftskampanjen vil.bli oversendt styret i SI, styret i Helse sør/øst og helseministeren.

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Kari Koll kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.




Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook