Si NEI til Røkke - La fisken bli på kaia

De siste månedene har hele Nord-Norge samlet seg til et opprør mot det man langs finnmarkskysten kaller "Røkke-ranet". Røkke-selskapene har snodd til seg torskekvoter til milliardverdi, kvoter som tidligere tilhørte finnmarkskommunene. Forutsetningen for at Røkke fikk overta disse kvotene billig var at han skulle sikre aktiviteten på land, og overholde loven om leveringsplikt til fiskemottakene I Finnmark. Da denne loven ble opphevet til fordel for en lov som kun krevde at han skulle tilby fisken sin til disse mottakene (som han også eier), kunne Finnmark se langt etter fisken sin, som nå fraktes til Kina. Dette har ført til store konsekvenser, bade for folk i nord og for miljøet. Mens fiskeriarbeidere står uten arbeid og Finnmark har mistet en av sine største ressurser, håver Røkke og Aker Seafood inn store pengesummer på å sende fisken sin for å bearbeides og pakkes i Kina, transport som gir store klimagassutslipp og bidrar til klimaendringene.Det er på tide at regjeringen setter ned foten og lar Finnmark få tilbake en av sine største ressurser. Hjelp oss med å bringe fisken tilbake til kaia – skriv under!

Underskriftene vil bli oversendt til Fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

 

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Mathias Ryberg kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook