Si NEI til endring av skolegrensene i krets 414 og 419 i Skedsmo kommune

Vi er en gruppe foreldre til barn som blir direkte rammet av de foreslåtte endringene i skolebehovsplanen til Skedsmo kommune (Skolebehovsplan 2018-2028).

Blir den nye skolebehovsplanen vedtatt, betyr det blant annet at barn i skolekrets 414 og 419, som allerede har begynt på Kjeller skole, overflyttes til Sten-Tærud skole fra skolestart høsten 2021. Avgjørelsen vil altså ha tilbakevirkende kraft. I verste fall vil barna våre måtte reise til helt Tæruddalen for å gå på ungdomsskole.

Vi ønsker å beholde Kjeller skole som vår nærskole, både for barn som allerede har begynt på Kjeller skole og for framtidige skoleelever i våre skolekretser.

Vi håper dere blir med oss og kjemper mot de foreslåtte endringene i skolegrensene. Vi trenger all den hjelpen vi kan få!

 

DU kan gjøre følgende

  • Signer på underskrifts­kampanjen vår. Enten elektronisk her på www.opprop.net, eller når vi kommer rundt i de to kretsene en av dagene mellom tirsdag 13. til torsdag 15. mars, mellom kl 17-21.
  • Let opp Facebook-gruppen «Sammen mot nye skolegrenser - Skedsmo kommune, Kjeller skole(krets 414-419)», og meld deg inn. Her finner du mange gode argumenter som du fritt kan bruke videre.
  • Send høringssvar til kommunen på mail til Paal Chr. Kvestad paakves@skedsmo.kommune.no. FRIST 23. mars 2018.
  • Inviter med berørte, familie og venner og få dem til å sende høringssvar og signere på underskriftskampanjen.
  • Engasjer andre, for eksempel foresatte som har barn som blir igjen på Kjeller skole. De blir i høyeste grad berørt, men med en litt annen innfallsvinkel: barna mister venner og læringsmiljøet blir antakelig negativt påvirket i en lang periode framover.
  • Har du spørsmål, eller ønsker å engasjere deg mer, meld din interesse på FB-gruppa vår!

 

Mer informasjon

På kommunens hjemmeside https://www.skedsmo.kommune.no/Politikk-og-innsyn/Planer/utviklingsprosjekter/Nye-skolegrenser/ finner dere bakgrunnsdokumenter, kart og mer informasjon om prosess og frister.

Bilde_skolevei_IMG_26322.JPG


Arbeidsgruppe for å kjempe mot de foreslåtte skolegrensene i Skedsmo kommune    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook