Rettsikkerhet for foreldre uten norsk statsborgerskap i Norge!

Foreldre uten norsk statsborgerskap mangler rettsikkerhet i møte med norsk barnevern og Utledningsnemda. Gjentatte ganger blir foreldre sendt ut av landet av UNE og mister helt eller delvis kontakten med sine barn i  barnevernets varetekt. Her i Norge!

 

 Barnevernet på sin side krever dokumentasjon i form av oppholdstilatelse for å øke samvær ,og vurdere forledre uten norsk statsborgerskap som omsorgspersoner, mens Utledningsnemda vurderer søkere på det samværet som allerede eksisterer. 

 

Det oppstår en fastlåst situasjon, hvor to instanser skyver mennesker mellom seg.

 

Vi krever en endring, som ivaretar foreldre og barn, slik at foreldre i slike situasjoner skal kunne bli i Norge, og bli vurdert som omsorgspersoner uavhengig av deres statsborgerskap!

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Vilde lønø Ansersen kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook