Stans planer om firefelts motorveg gjennom Lillehammer og 11 mrd i bompenger

Vi krever at regjeringen skrinlegger planer om firefelts motorveg gjennom Lillehammer (Moelv- Øyer).  

Det er mange grunner til at folk ikke vil ha motorvegen.

 • Vi har en trygg E6 fra Lillehammer til Øyer sentrum med stor nok kapasitet i dag. Utbygginga er derfor sløsing med ressurser.
 • Utbygginga medfører store og varige skader både på Lillehammernaturen og Lillehammersamfunnet.
 • E6 legges langt unna sentrum. 
 • Utbygginga har en negativ samfunnsverdi på minst på 1,2 milliarder kroner - bare på den korte strekninga Storhove- Øyer.
 • I den tida FrP har ledet både samferdsels- og finansdepartementet er bompengebelastninga for folk og næringsliv i Norge blitt så høy at vi nå sier stopp.
 • Prosjektet vil etter nedbetalingsplan medregnet innkrevingskostnader og renter,  øke bompengegjelda i Norge med 11 milliarder kroner. 
 • Motorvegen flytter E6 inn i et freda naturområde i Lågendeltaet i et område som hittil er uberørt. Det er ikke gitt dispensasjon, og Fylkesmannen har ikke hjemmel for å gi slik dispensasjon fordi prosjektet har nbegativ samfunnsverdi. 
 • Fire år med timer med køkjøring, omkjøring og stans i byggeperioden vil spise opp de sekundene man eventuelt vil spare.
 • Folk vil gjennoppta kjøremønster slik det var før E6 kom i 1984 både i anleggsperioden og når bommene kommer opp, og kjøre lokalvegene for å unngå bompengene. Disse er ikke dimensjonert for E6-trafikken lenger. 
 • Den totale bompengebelastningen på E6 fra Kolomoen til Nord- Fron vil kvele, pendlere og næringsliv. De som kan,  vil velge bompengefri RV3 gjennom Østerdalen.
 • Satsing burde heller gått til innkjøp av flere togsett og bygge møteplasser nordover, slik at vi kan få timesavganger med tog videre nordover til Trondheim. :)

  

 

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Hilde Jorunn Hoven kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...