REDUSER FARTSGRENSEN I HAVNEGATA, STJØRDAL!

  • 20190108_1559443.jpgI Havnegata i stjørdal, mot Molovika er fartsgrensen 50 km/t. Denne holdes desverre ikke å er uansett for høy med tanke på veiens bredde og trafikken der. Farten bør reduseres til 40 km/t . Det er flere boliger nær veien og ingen gang/sykkelveg der. Veien er smal, det er mye tungtransport mot Havnen, travle arbeidsfolk og båteiere. Det er heller ikke belysning flere plasser. Uoversiktlige veikryss og svinger. Alt dette setter oss myke trafikanter i stor fare. Gående med både hunder, barnevogn og ikke minst sykelister utsettes for unødvendig stor fare.  I et gammelt ordtak sies det at det ikke blir satt lokk på brønnen før et barn har falt oppi... Vi kan ikke sitte å vente på en ulykke før noe skjer!

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Monika Tryggvadóttir kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook