Redd rask psykisk helsehjelp

Oppfordrer til å skrive under på denne underskriftsampanjen for dette fantastiske helsetilbudet som står i fare for å bli lagt ned. Man står i kø opp til ett år før man får den hjelpen man trenger. Når man har psykiske problemer trenger man ikke hjelp om ett år, men med en gang!

Rask Psykisk helsehjelp er:

Vi er et lavterskeltilbud/korttidstilbud som tilbyr terapi til personer med angst og/eller milde til moderate depresjonsplager, samt søvnvansker. Tilbudet omfatter innbyggere over 18 år som er bosatt i Moss kommune. Tilbudet omfatter ikke akutte kriser eller alvorlige psykiske lidelser. Vi tilbyr heller ikke utredning eller langvarig terapi.
Her kan du få samtaletime uten henvisning fra fastlegen, og uten lang ventetid.

Tatt fra
https://www.moss.kommune.no/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester/hjelp-i-hjemmet/velkommen-til-rask-psykisk-helsehjelp.617511.aspx

Les mer om rask psykisk helsehjelp ved å følge linken.


Spørsmålet til kommunen er om man skal bruke en million på dette gode helsetilbudet, eller flere millioner i sykepenger i NAV-systemet i årevis fremover.

Dette tilbudet hjelper! Og det er viktig at det tilgjengelig for de som trenger det!


Connie Elisabeth Rossing    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Connie Elisabeth Rossing kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook