Redd Altta Sami Siida samisk barnehage

Vi ønsker å hindre et forhastet salg av Altta Siida samiske barnehage til en kommersiell aktør sørfra uten bindende avtaler vedrørende videre drift på samiske premisser. Den eneste måten å sikre dette på, er dessverre å fremme et mistillitsforslag til styret og sette inn et midlertidig styre frem til ordinært årsmøte i august. Frem mot august, samt på årsmøtet, kan man da få alle fakta på bordet og innvolvere både medlemmer, foreldre og ansatte i barnehagen. Dersom det viser seg at det da er et reelt, informert flertall for å selge barnehagen, kan dette gjøres da, etter en ryddig prosess.

  • Vi opplever at de som faktisk bruker barnehagen ikke er blitt tilstrekkelig informert eller inkludert i prosessen.
  • For å drive en så viktig institusjon som Altta Siida, er det viktig at dette gjøres av noen som forstår samiske forhold og utfordringer. Vi frykter at ved å selge den samiske barnehagen til en komersiell aktør sørfra, gir man fra seg kontrollen over en grunnpilar i det samiske miljøet i Alta.
  • Vi viser til Alta Sami Servis vedtekter paragraf 1 punkt 1.3.4 - "Altta Sami Servi skal virkeliggjøre samisk selvråerett og sikre en samsik fremtid som et folk i egne områder.
  • Man bryter med NSRs ønske om at samiske institusjoner skal drives av samer.
  • Vi ønsker alle flere samiske barnehageplasser, men et oppkjøp vil på ingen måte sikre dette - oppkjøper er like avhengig av kommunal støtte som Altta Siida vil være for å kunne utvide.

 

Ved å skrive under på dette oppropet, støtter du opp om et mistillitsforslag til nåværende styre, for på den måten å hindre et salg av Altta Sami Siida samiske barnehage.

Vi oppfordrer i tillegg alle som deler denne bekymringen om betale årsavgift og melde seg inn i Altta Sami Servi, for på den måten å få stemmerett til årsmøtet der barnehagens fremtid skal avgjøres. Kun medlemmer har stemmerett. ( www.nsr.no )

Takk for støtten!

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Johan JH Eira kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook