PSYKISK HELSE SOM OBLIGATORISK FAG I BARNE- UNGDOMS- OG VIDEREGÅENDE SKOLE

PSYKISK HELSE SOM OBLIGATORISK FAG I SKOLEN

Hipp hurra for Mental Helse ! På landsmøtet i november 2016 i Mental Helse fikk jeg gjennom mitt forslag «Innføring av psykisk helse som obligatorisk skolefag». Nå er dette programfestet i organisasjonens Samfunnspolitiske program.

Vi er mange som gråter

Vi er mange som gråter når mediene forteller oss om barna som i stillhet lider pga mobbing, omsorgssvikt, vold og andre alvorlige overgrep. Og vi er mange som gråter over barna som aldri blir fanget opp. Og vi er mange som gråter over barna som mister livet da ingen tok ansvar og grep inn i tide. Men våre tårer hjelper ikke de forsvarsløse barna. Heller ikke festtaler hjelper.

Handling hjelper - Åpenhet og kunnskap om psykisk helse hjelper 

Det som hjelper er HANDLING. Å lære barna/ungdommen og snakke om vonde følelser og opplevelser slik at disse kan bli fanget opp å få riktig hjelp i tide. I grunnskolen i dag har bl.a. fagene fysisk aktivitet, naturfag, mat og helse og samfunnsfag fast plass på timeplanen. Men HVORFOR står ikke faget psykisk helse på timeplanen da alle mennesker har en psykisk helse ?

Er det så farlig å snakke om følelser ?

Hvorfor er det så farlig å snakke om følelser ? Vi er jo så flinke til å snakke om gikta vår og andre vondter. Målet med innføringen av faget bør være å lære og sette ord på tanker og følelser, bli kjent med egne følelser og å dele disse med andre. Barna/ungdommen bør også få opplæring om forskjellige psykiske lidelser og ulike reaksjonsmønstre, samt få tildelt verktøy i hvordan håndtere kriser i livet.

Fagfolk og folk med brukererfaring (erfaringskonsulenter) i psykisk helsevern bør står for undervisningen. Jeg tror faget kan bidra til større åpenhet mellom mennesker, minske frykten for ”anerledeshet”, samt motvirke fordommer mot psykiske lidelser. Innføring av faget kan også langt på vei forebygge selvmord, mobbing, frafall i skolen og bidra til å styrke toleranseevnen.

Fysisk helsetrim er viktig blir vi fortalt - men hva med psykisk helsetrim ?

Helsemyndighetene og mediene er flinke til å fortelle oss hvor viktig det er med fysisk aktivitet, sunne kostholdsvaner, overvekt, slanking, røykeslutt m.m. Men hvorfor blir vi ikke fortalt om hvor viktig det er med pleie av vår psykiske helse (psykisk helsetrim) ? Norge har ca. 555 selvmord i året som er tredoblet av de som dør i trafikken. Psykiske lidelser koster årlig samfunnet ca. 70 milliarder, og stadig flere unge faller ut av skole og arbeidsliv. Tiden er overmoden for å tenke forebygging.

Obligatorisk Innføring av skolefaget Psykisk helse betyr at alle barn uansett bostedskommune får like muligheter. Og faget vil utvilsomt spare store samfunnsutgifter og ikke minst viktig spare mange tusen mennesker for lidelser og tragedier. Nå må politikerne ta dette på alvor og sette av plass i budsjettet til innføring faget Psykisk helse i skolen.

Gunn Pound

Leder Mental Helse Stovner  

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Gunn Pound kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook