Protestbrev mot forslag til nye nasjonale pistolregler fra Teknisk Komité i NSF

Protestbrev mot Teknisk Komité’s forslag til til nye nasjonale pistolregler fra
Alta Sportskytterklubbs NSF- gruppe
 
Etter å ha diskutert forslaget fra TK til nye nasjonale pistolregler på et medlemsmøte er NSF- gruppa i ASSK enig om følgende:
 
-Forslaget inneholder kun to endringer vi samlet finner vil være positive for idretten vår, nemlig å senke faktorkravet i Magnum 1 øvelsene og at minimum 1 blink pr. standplass SKAL være minimum 2cm stor pr. meter skyteavstand.
 
-Å komme med et så omfattende forslag til regelendringer uten å sende dette ut på en offisiell høring og avstemming verken fra medlemslagene/klubbene eller medlemmene individuelt er byråkratisk, udemokratisk og strider mot idrettens ånd da denne per definisjon skal være inkluderende og for alle så langt dette er praktisk mulig.
Med dagens teknologi er det høyst mulig å la medlemmene stemme over et forslag til regelendringer, eller i det minste informere medlemmene om forslaget.
Videre er det diskriminerende mot eldre idrettsutøvere, en gruppe der mange ikke bruker internett aktivt og dermed høyst sannsynlig ikke får med seg at NSF ber om innspill på regelendringer kun via skyting.no.
Det er også kritikkverdig at TK har omnummerert reglene i forslaget, noe som gjør det vanskeligere å finne og sammenligne dagens regler mot forslaget. Spesielt regler med ny nummerering som bare er fjernet fra regelverket, hvilke regler er dette snakk om?
 
-Kravet om at alle som dømmer skiver i åpne approberte stevner SKAL være utdannet dommer vil i lengden være lammende for mindre klubber og NSF i sin helhet. Hvordan skal man få startlagene på et uforventet stort stevne gjennom ei løype med bare en eller to tilgjengelige dommere for eksempel? Hvordan skal man få rekruttert nye dommere om kandidatene ikke får prøvd seg i stevner? Dette blir ekstra vanskelig for klubber som prøver å få gjennomført approberte stevner nok for medlemmene, og ikke har menneskelige ressurser til å gjennomføre klubbstevner i tillegg. Resultatet blir at bare de større klubbene vil approbere stevner gjennom NSF etter hvert, og resten får “nøye seg” med klubbstevner og lett gjennomførbare banestevner.
 
-Fokuset på sikkerhet er riktig og viktig, men det er der fokuset innen NSF Pistolskyting ligger i dag. Overdrevent rigide og unødvendige regler ender opp med å ta idrettsgleden fra folk til slutt, og har ingen hensikt om det ikke foreligger et reelt behov for disse.
Forslaget til krav om kammerflagg i våpen før visitering og etter oppakking av våpen på standplass er et eksempel på dette.
Forslaget til minimum 2 meters avstand i Magnum 2 likeså, men her foreslår TK endatil at dette kravet kan imøtekommes ved at man skyter hver standplass i to omganger. Dette er lite gjennomtenkt og vil uten tvil føre til økte forstyrrelser for skytterne, noe som i seg selv medfører ØKT risiko og LAVERE sikkerhetsnivå på standplass.
 
-Forslaget i sin helhet SKAL sendes ut på en offisiell høring blant medlemmene før det legges frem for forbundstinget!
Forslagene SKAL BEGRUNNES med dokumenterte tilfeller av alvorlige brudd på dagens sikkerhetsbestemmelser før regler som er egnet til å frastøte dagens utøvere av idretten tres ned over hodet på medlemmene.
Videre SKAL Teknisk Komité begrunne alle forslag til regelendringer som går på den praktiske utøvelsen av nasjonal idrett. Hvorfor skal det være enhånds skyting gjennom minimum halve feltløypa? Hvorfor skal alle som dømmer skiver være utdannet Nasjonal Pistoldommer gjennom NSF? Er en skytter med 30 års erfaring fra feltskyting ikke lenger kompetent til å dømme om et skudd er en treff på en feltblink?
 
-Vi krever at Teknisk Komité følger NSF’s grunnleggende sikkerhetsregel: STOPP! TENK! og SPØR MEDLEMMENE!
 
Dette er et åpent protestbrev, og alle medlemmer i NSF og venner av nordisk Feltskyting kan underskrive der dette brevet publiseres, og NSF- gruppa i ASSK oppfordrer alle skyttere og tilskuere som er enige i denne protesten om å signere ved å legge igjen en kommentar med en offentlig profil fra sosiale media eller en fysisk/digital signatur, og også signere underskriftskampanjen på opprop.net.
 
Del og publiser dette brevet så mye du kan om du er enig, og send en link til alle steder der brevet publiseres til teknisk-komite@skyting.no, send gjerne en mail til komitéen privat også og del dine egne synspunkter på forslaget!
 
P.S. Del gjerne URL'en til dette oppropet med alle du kjenner som liker Feltskyting som grenen er i dag, skyttere, tilskuere og støttespillere!

Simon Morgan Benson, Alta Sportskytterklubb    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Simon Morgan Benson, Alta Sportskytterklubb kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook