Protest mot rutekutt til Laukvik, Risøy og Sandøy

Oppropet er nå avsluttet! Tusen takk for innsatsen og engasjementet :)

 

Dette er en underskriftskampanje opprettet i forbindelse med de kutt som Troms Fylkestrafikk skal gjøre på fergeruta mellom Belvika og Sandøya. Det er planlagt kutt i Laukvika, på Risøya og Sandøya. Det kommer til å bli foretatt kutt, men de har ikke avgjort ennå hvilke dager som skal tas ut av rutetilbudet. Så vi skal med denne underskriftskampanjen vise at vi ikke godtar å miste fergeruta, og dermed muligheta for å komme oss til hyttene våre i helgene.

Viser til avisoppslag i Nordlys februar 2013 (se vedlagte link), og vil med dette komme med noen viktige synspunkter fra brukere av Sandøya, Risøya og Laukvik. Vi har blitt kjent med de rutekutt som skal gjennomføres. Per i dag er det 80 brukere av Sandøya, hvor én er fastboende. Utenom sommersesongen er det helgene som brukes på Sandøya. Det innebærer at folk reiser ut på fredag og tilbake på søndags kveld. Dersom søndagsruta kuttes vil det bli umulig for folk å komme seg på jobb på mandag. Vedrørende Risøya er det et 20 talls brukere som trenger ferga for å komme seg utover. I tillegg reiser mellom 20 og 30 mennesker til Laukvika, hvorav to i dag er fastboende. Det er med andre ord stort behov for ferge langs hele strekninga!

Det drives dessuten næring i form av rorbuutleie på Sandøya. Dette er også folk som tilbringer helgene her, og som er avhengig av å returnere på søndag. Selv om anlegget er til salgs, regner en med at det vil bli drevet videre av en ny eier.

Vi ber om at disse synspunktene legges til grunn for rutetilbudet til alle anløpssteder på denne ruta. Håper at så mange som mulig, med tilknytning til øyene, kan signere, slik at vi står sterke sammen.

 

http://www.nordlys.no/nyheter/article6511261.ece

 

 

 

 
Facebook