Protest mot at foreldre av SAS-ansatte mister ID-billetter

Tidligere denne uken ble det publisert ny ID-policy i SAS. En av endringene innebærer at foreldrene til SAS-ansatte ikke lenger kan reise på egne ID-billetter fra 01.januar 2019. Flere har allerede uttrykt misnøye overfor denne endringen, gjennom mail til sine nærmeste ledere og gjennom grupper på Facebook. For å gi et klart og samlet svar til våre ledere om hva vi synes om endringen, gjennomfører vi denne underskriftskampanjen. Resultatet vil bli formidlet til GM og HR i SAS, som er de ansvarlige for den nye ID-policyen.

 

Signer her hvis du mener at foreldre av SAS-ansatte skal få beholde sine ID-billetter.

Facebook