Støtt en offentlig utredning av ruspolitikken for et lovverk i tråd med menneskerettighetene og grunnlovens betingelser