Parkeringsforbud i deler av Fannebostadvegen

F1284445-0B1E-4416-82F1-6FD94E026537.jpeg1234E65C-0293-455B-9FF3-1451638E8D36.jpegVi ønsker at Molde Kommune omgående kommer og tar en vurdering av beboernes sikkerhet fra Fannebostadvegen 25 og vestover med tanke på tilkomst ved eventuell brann, ambulanse og forsvarlig brøyting.

Vi ønsker også at kommunen nedlegger parkeringsforbud på begge sider av vegen i store deler av Fannebostadvegen, spesielt i området mellom nedkjørsel nr. 29 og nedkjørsel nr. 21, samt fra nr. 15 og ned gata. Tilstøtende gater er ofte svært lite oversiktlig når det står parkert biler hele vegen - til og med på fartshumpen. Det bør også vurderes regulering på snuplass, samt på nordside rett før avkjørsel til Fannebakken. 

De siste årene har parkeringssituasjonen tatt helt av, og det står parkert biler langs hele gata i nedadgående trafikkfelt. Dette skaper store problemer på vinterstid, da øverste del av gata stort sett ikke blir brøytet på grunn av parkerte biler. Flaskehalsen for brøytemannskapet er når det står parkerte biler ved nr. 25 og 27.

Beboere har opplevd å være innesperret i perioder av snø, kranbiler, søppelbil, varetransport ect. uten mulighet til å passere pga parkerte biler. I tillegg parkeres det over kumlokk som skal være tilgjengelig ved en eventuell brannutrykning. 

Problemet er økende og beboere har uttrykt stor bekymring i blant annet en felles facebookgruppe for gata. 

På bakgrunn av dette tar jeg initiativ til å overbringe vår bekymring til Molde Kommune. 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Karianne Brudeset fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...