Oslo Havn KF og Oslo kommune bryter internasjonale konvensjoner! ILO 137.

Havnearbeiderne i Oslo har vært utestengt fra mesteparten av Oslo havn siden mai 2015.Dette har Oslo Havn KF, enkelte arbeidsgivere og NHO klart ved hjelp av løgner og svertekampanjer i media.

Ved kommunevalget i Oslo 2015 inngikk Ap,SV, Mdg og Rødt en samarbeidsavtale, og i den sto det bla. at ILO137 skulle følges i Oslo havn. Dette valgløftet er enda ikke innfridd.

Sommeren 2017 fattet også Oslo Havn KF et styrevedtak hvor det står at ILO 137 skal følges i Oslo havn, samt at sosial dumping ikke skal forekomme. Ingenting har skjedd.

http://www.oslohavn.no/no/nyheter/2017/ILO+konvensjonen+i+Oslo+havn.b7C_wlLIWu.ips

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13240350/Innhold/Politikk%20og%20administrasjon/Politikk/Byr%C3%A5det/For%20pressen/Pressemeldinger/PM%20-%20Ny%20havnetariffavtale%20styrker%20kampen%20mot%20sosial%20dumping.pdf

Tidligere byråd for næring-og eierskap, Geir Lippestad, har også uttalt at ILO skal følges og at sosial dumping ikke skal forekomme i Oslo havn. Ingenting har skjedd.

Oslo Havn KF unnlater bevisst å håndheve ILO137, med det resultat at havnearbeiderne fortsatt er utestengt fra sitt rettmessige arbeid. Vi ønsker med dette å øke bevisstheten rundt/sette fokus på de ansvarliges manglende vilje til handling.

 

 


Roar Langaard, Oslo Bryggearbeideres Forening    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook