Opprop om å få Songdalen kommune tilbake som egen kommune igjen.

Opprop om at Songdalen igjen skal stå som Som egen kommune.

Ved å signere dette oppropet signerer du et innbyggerinitiativ for å få Songdalem kommune tilbake.

Din underskrift vil bli brukt i prosessen facebookgruppen "Nok er Nok vi vil ha Songdalen kommune tilbake" holder på med på vegne av innbyggerne som ønsker å reetablere Songdalen kommune som en selvstendig kommune igjen.

qr-code1.png