OPPROP for en halvering av klimagassutslipp fra flyreiser ved NIBIO

Vi oppfordrer NIBIOs ledelse og medarbeidere på alle nivå om å fremme tiltak og skape rammene som vil sørge for at utslipp fra ansattes flyreiser halveres i løpet av få år, senest innen 2025.  

Vi ser frem til en offensiv tiltaksplan fra toppledelsen i NIBIO som ikke bare bidrar til å redusere våre samlede CO2-utslipp, men som også stimulerer hver enkelt av oss til å handle klimapolitisk ansvarlig, og som vil kunne stå som eksempel for andre virksomheter i samfunnet. Vi stiller oss til rådighet for konkrete innspill som vil dra i riktig retning, bl. a. økt fokus på funksjonaliteten av digitalt kommunikasjonsutstyr, reisebyrå med høy ambisjon og kompetanse på andre reiseformer enn fly og arbeidsrutiner og prosjektledelse som fremmer bruk av bærekraftige transportløsninger både i og utenfor Norge.  

Budskapet fra klimaforskningen og resultatene fra klimaforhandlingene i Katowice er klare. Den globale temperaturstigningen må begrenses til godt under to grader, helst ned mot 1,5 grad, om store klimaskader skal kunne unngås. Ifølge klimapanelets siste rapport må verdens klimagassutslipp i 2030 halveres i forhold til utslippene i 1990. Dette krever handling og med hensyn til våre egne flyreiser kan omstillingen begynne umiddelbart. NIBIO har som samfunnsinstitusjon et særlig ansvar for at farlige og irreversible klimaendringer ikke skjer. Derfor må forskning, formidling og – selvsagt – NIBIOs eget klimafotavtrykk være i tråd med klimamålet. Vi som ansatte ønsker en endring som kan gjøre en forskjell og som viser at NIBIO som institutt går i front for å omgjøre kunnskap til nødvendig handling.  

Innen sin forskning profilerer NIBIO seg i forhold til FNs bærekraftmål og i arbeidet med strategisk plan ved NIBIO legges det vekt på klima og bærekraftig drift. Et betydelig skritt på veien er en omlegging av reisevanene våre. Dette må ikke gå på bekostning av forskningskvalitet eller omfanget av nasjonalt og internasjonalt samarbeid, men skje gjennom dokumentasjon og bevisstgjøring av den faktiske reiseaktiviteten og ved økt bruk av bl.a. togreiser, videokonferanser eller seminarer i nærmiljøet. Vi er overbevist om at økt bevissthet og kritisk vurdering av nødvendigheten av flyreiser kan gi en halvering av utslipp fra ansattes flyreise i løpet av få år.

Bak oppropet står følgende NIBIO-ansatte: Hilde Helgesen, Marianne Bechmann, Ingeborg Klingen, Mette Thomsen, Lise Dalsgaard, Anna Milford, Hannah Wenng, Inger Hansen, Ola Hanserud, Eva Brod, Jannes Stolte, Michael Angeloff, Heidi Knutsen, Torbjørn Haukaas, Ryan Bright, Else Koksvik, Christian Wilhelm Mohr, Gry Alfredsen

OBS: Når du signerer, vil du få en epost der du blir bedt om å bekrefte signaturen din. Gjør det med en gang.

Kontaktpersoner:


Ola Stedje Hanserud, Anne Birgitte Milford, Hilde Helgesen, Marianne Bechmann, Lise Dalsgaard    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Ola Stedje Hanserud, Anne Birgitte Milford, Hilde Helgesen, Marianne Bechmann, Lise Dalsgaard kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook