OPPROP: FOR Å BEGRENSE TRAFIKK LANGS ELVEPROMENADEN I ØVRE STORGATE/LANDFALLØYA

 

Vi, beboere i Øvre Storgate og Landfalløya, har merket en tydelig økning av trafikken langs strekningen i vestlig ende av Øvre Storgate til Landfalløya, henholdsvis mellom Øvre Sund bru og Landfaldøbroen. Veien er offisielt en del av Elvepromenaden og er ikke dimensjonert for dagens biltrafikk. Vi foreslår derfor tiltak for å begrense bilkjøring langs denne veien.

 

Dette strekket av Elvepromenaden blir hyppig brukt av Drammens befolkning til spaserturer og sykkelutflukter, samt rekreasjon i tilrettelagte parker med strand, volleyballbane og klatrepark langs med veien. Det nevnes blant annet sykkelløp og mosjonsløp. Det er allerede gjort store investeringer for å tilrettelegge for et grønt bymiljø langs veien som innbyr til helsefremmende aktivitet. Imidlertid er enkelte strekninger av fortauene svært smale, særlig for rullestolbrukere eller gående med barnevogn. På enkelte steder har fortauene åpenbare utbedringsbehov. 

 

For øvrig er veien primært ment som en tilkomstvei for beboerne i Øvre Storgate og Landfalløya. Imidlertid opplever vi som beboere at veien brukes i økende grad som en avlastningsvei for Rosenkrantzgata, selv av tungtransport. Dette er veien ikke dimensjonert for. Veien er smal og bolighusene ligger tett på veibanen. Flere av bolighusene er dessuten verneverdige og bevaringsverdige og har ikke et fundament som tåler den tunge belastningen som følge av trafikken. 

 

Når det gjelder dagens trafikkregulering viser vi til trafikkskiltet «gjennomkjøring forbudt» mellom Centralgaragen og Det engelske møbelhuset og «utkjøring forbudt» til rundkjøringen ved Øvre Sund bru. Dette overholdes ikke, og kontrolleres sjeldent. Videre har veien innsnevringer både ved Landfalløya legesenter og Bacheparken i Nedre Kiøsterudsgate 1, og ved Øvre Storgate 91/92. Stadig oppstår det kø-tendenser ved innsnevringene, særlig i rushtider. Hva gjelder hastighet er det 30-sone langs veistrekket. Vi opplever ofte at fartsgrensene brytes, spesielt om kvelden og spesielt den delen av veien som er asfaltert til forskjell fra brosteinslagt. Omfanget av trafikken, og den hastigheten enkelte bilister holder, gjør det tidvis ukomfortabelt å ferdes til fots eller på sykkel, spesielt når man ferdes med barn. 

 

Da det finnes to større veier som er tilrettelagt for biltrafikk, henholdsvis Rosenkrantzgata og Nedre Eikervei på sørsiden av Drammenselva, må myke trafikanter prioriteres ytterligere langs Elvepromenaden i Øvre Storgate og Landfalløya. Vi ber om støtte og iverksetting av tiltak av fylkeskommunen for mer miljøvennlig vei som fremmer helse og bærekraftig bymiljø.

 

 

*****

 

Forslag til mulige tiltak: 

1. Enveiskjøring hele veistrekket ved å sette opp “innkjøring forbudt”-skilt som erstatning for “gjennomkjøring forbudt”.

2. Sperre av veibredden for gjennomkjøring med bil der veien i utgangspunktet er innsnevret, slik at tilkomst til beboeres eiendommer langs veien blir ivaretatt.

3. Utbedre og utvide fortau flere steder.

4. Parkering ved Gropaparken bør avvikles eller begrenses til kun beboere i området.


Kathinka Theodore Aakenes Vik    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Kathinka Theodore Aakenes Vik kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook