Oppgradering av utearealet ved Jentoftsletta Barnehagen

Denne barnehagen har sett grå og kjedelig ut i mange mange år.

Det vet kanskje dere som har hatt barn der, og dere som har barn der nå. Det er til og med barn som har gått der tidligere og nå går de på videregående. Ja dette er til deg som også går forbi denne barnehagen og til dere foreldre som tenker at barnet skal begynne der når det er tid for det. Kanskje det er barnebarnet ditt. Det er til og med barn som har gått der tidligere og nå går de på videregående, det er ikke store tingene som er gjort med uteområdet, detver fortsatt flatt og grått.

Det vises heller ingen plass at dette er en barnehage med egen samisk avdeling, annet enn "navneskiltet" utenfor 

DU kan gjøre en forskjell ved å signere dette oppropet.

Uteområdet i barnehagen er i en forfatning som ikke er forsvarlig med tanke på barnas sikkerhet og utvikling. Barnehagen skriver ofte avviksmeldinger pga. underlag rundt lekeapparatene som ikke er sikre.

Området består hovedsakelig av flat grus, som i svært liten grad gir barna mulighet for «trivsel, glede og mestring ved allsidige bevegelseserfaringer» og «videreutvikling av motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, koordinasjon og fysiske egenskaper». Det er også vanskelig for de ansatte å gi barna «tilgang til varierte og utfordrende bevegelsesmiljøer, sanseopplevelser og kroppslig lek», slik det fremheves i rammeplanen for barnehagen.

Vi er kjent med at det finnes en «liste» hvor det prioriteres hvilke barnehager/uteområder som skal oppgraderes, og har også forstått at det ikke er noen planer om oppgraderinger i Jentoftsletta i nær fremtid. Når uteområdet i Jentoftsletta sammenlignes med andre barnehager i kommunen (også området som nylig er oppgradert), er det vanskelig å forstå hvordan denne prioriteringen er gjort. Foreldrerådet i barnehagen har uttrykt stor misnøyde med uteområdet over flere år, og er forberedte på å forsøke å påvirke denne prosessen gjennom de kanaler som er mulige, derav denne underskriftskampanjen.

Bli med å hjelp barnehagen, barna er fremtiden!

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Viola - Helén Nielsen fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...