Omsorgstilbudet i Vestbygda

Mennesker for menneskeverd

De drøyt 30 møtedeltagerne på årsmøtet i Vestbygd bygdeutvalg var tydelig på at flytting av omsorgsbasen i Vestbygda har fått store uønskede konsekvenser. Omleggingen har resultert i noe helt annet enn det som ble forespeilet. Evalueringen som er planlagt gjennomført et år etter omleggingen, må iverksettes umiddelbart, slik at beslutningen kan tas på et solid grunnlag. Omsorgsbasen må flyttes tilbake til Vestbygd. Kommunestyret må ta stilling til saken på nytt i sitt møte 5. april 2016.

Disse underskriftene vil legges ved et brev til kommunen og media, og utgjør et krav om en god omsorgstjeneste, der hensynet til menneskeverd veier tyngst. Skriv under for å vise din støtte.

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Vestbygd bygdeutvalg kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook