Øk skattefradraget for gaver til ideelle organisasjoner!

Fundraising_Norge_logo_JPG.jpg

Fundraising Norge reagerer sterkt på reduksjonen i skattefradraget på gaver til ideelle organisasjoner. Vi krever at fradraget heves tilbake til 50.000kr umiddelbart fra og med statsbudsjettet 2023, og på sikt økes i tråd med vår politiske plattform.