Nok er nok. Det er spillreklame overalt.

Tusen takk for signeringer og støtten hittil.
Vi har fått tilbakemeldinger på at det er noe kronglete å få signert vårt opprop her.
Av den grunn har vi besluttet å lage en ny underskriftskampanje som gjør det lettere for dere å signere.
Vi ber alle som alt har signert og alle andre signere vår kampanje her:

http://www.underskrift.no/signer.asp?Kampanje=6612
 

Facebook