Nei til storskule

Ørsta kommune ønskjer å samle 5-7.klasse frå heile kommunen på ein felles storskule i sentrum. Dette er kritikkverdig grunna mellom anna:

  • Lang skuleveg med opptil 50 minutt per veg for skuleborna
  • Enda eit ledd i skulegongen med ny tilvenning for skuleborna, både i forhold til skuleordning og sosialt. Dette kan gå utover konsentrasjon og læringsmiljø.
  • Førsteklassingar på gjenverande skule mistar ei trygg fadderordning
  • Kan føre til full nedlegging av bygdeskulen.
  • Mindre skuletilbod gir mindre vekst på bygdene og auka fråflytting
  • Mindre lærarstillingar på bygdeskulen og dårlegare fagmiljø
  • Lokale idrettslag og andre lag kan verte nedlagde
  • Større elevtal som kan gi mindre kontroll på mobbesaker
  • Mistar tryggleiken i å ha eit nært fellesskap til dei som bur på bygdene/i det lokale nærmiljøet
  • Venskap på tvers av klassetrinn vert brotne

Sei nei til felles storskule i Ørsta sentrum, og ja til å tenke på borna framfor økonomi - og heller bevare bygdeskulen med eit trygt og nært læringsmiljø!

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Hildegunn Welle kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker. Vi vil reklamere for dette oppropet overfor personer som ser på andre opprop på nettstedet vårt, men som ikke har sett på dette oppropet enda.

Facebook