Nei, vi aksepterer ikke at Alta kommune som sparetiltak plasserer våre syke og pleietrengende eldre på dobbeltrom

Vi aksepterer ikke at Alta kommune stopper opp inntaket til fastplass på sykehjem for våre eldre syke og pleietrengende som sparetiltak - og i påvente av at det nye omsorgssenteret angivelig skal stå ferdig i 2020.

 

Vi aksepterer ikke at Alta kommune ser bort fra Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie og plasserer våre eldre på dobbeltrom mot de eldres vilje

 

Hele forskriften:

Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Lene Sofie Strifeldt kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook