NEI TIL STØY LAGET AV TUTENDE TOG I SIREVÅG (Hå kommune)

VI VIL LEGGE INN EN PROTEST MOT STØY LAGET AV TUTENDE TOG I SIREVÅG. 

 Vi er folk som bor i Sirevåg, eier hytte her, er på ferie, eller bare går på tur i området. Vi setter stor pris på den flotte plassen, og ønsker å oppleve fred og ro, uten forstyrrende støy her.   

 

1.Over 60 lokal- region- og godstog kjører forbi Sirevåg mellom kl. 6-22 og tuter ved Jerbaneskogen og Svarhelleren. Det hender at de tuter tilfeldig også på natt. Noen tog tuter veldig sterk og lenge, andre svakere. Selve toget gjør ikke så mye lyd og er ikke så forstyrrende.

 

2. Vi hører høylydte tog-tutingen alle dager på ulike plasser:

- sterkest rundt bolig- og hytteområdet ved siden av jernbanesporet (Nylundtunet, Nylundbakken, Skandsabakken, Sanarvågen, Nylund, Svarhelleren, Vågen). De nærmeste husene ligger ca.40-50 fra varselsskilt.  I mindre grad høres den overalt i Sirevåg, avhengig fra hvilken retning togtutingen kommer.

- når vi er på tur i naturen - på Ognastranden, på sanddynene, i Jernbaneskogen, ved Ognaelva (det er en del av Jærstrendene landskapsvernområde) - plassene man ellers venter å finne stillhet. Går man langs Jernbaneskogenstien, kan man bli plutselig skvette av tutende toget bak seg. 

Bane NOR  må ta hensyn at også dyr/fuglelivet kan påvirkes negativt av gjentakende, høye lyder i det fredet området.

 

3. Bane NORs mål er å varsle at toget nærmer seg togstasjon i Sirevåg. 

Ang. tutingen ved Jernbaneskogen - vi mener at dette sikkerhetstiltak virker dårlig uansett og er nok meningsløs. Varslingen høres veldig fjernt på selve togstasjonen (eller høres ingenting). Det er ca.800m. avstand mellom «tute-skiltene»  og stasjon. Lydbølgen som skal gå mot stasjonen stoppes underveis grunnet et veldig kupert landskap, en stor sving og tunnel inni mellom. Og derimot: lyden blir igjen i boligområdet og går hovedsakelig i motsatt retning - mot Ogna. 

Bane Nor satt opp et gjerde langs togsporet helt til stasjonen ikke så lenge siden. Det er mye tryggere siden da. I tillegg varsles folk på platformen om passerende tog gjennom høytallersystem.

 

KONKLUSJON:

Vi mener at tutingen fra tog i Sirevåg er plagsom, frustrerende og deprimerende på lang sikt. Det påvirker vår psykisk og fysisk helse. Vi fikk dårligere livskvalitet siden toget begynte å tute. Vi får ikke ro. Stillheten er ødelagt her.  Både i bolig- og friluftsområder.

Vi krever at varslingen fra togene blir fjernet i Sirevåg pga hensyn til folkehelsa.  Den kan være også forstyrrende for dyreliv i fredet området.

Togtuting som sikkerhetstiltak fungerer ikke godt nok på stasjonen uansett.

2_tute-skiltene.JPG

 

1_kart_Sirevåg.jpg

fugl_naturvernområde.jpg