NEI TIL PORTFORBUD

15.01 Oppropet er avsluttet. Signaturer som hittil er gitt er skrevet ut og sendt inn til høringssvar til regjeringen. Du kan evt se i vedlegget til høringssvaret om din signatur er med. Høringssvaret: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-om-endringer-i-smittevernloven-portforbud/id2827769/?uid=2d7247f9-84cd-4a3e-894d-cdfcba00ed72

 

Eget høringssvar kan enkelt sendes inn på linken nedenfor. Åpent for alle å sende inn.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-om-endringer-i-smittevernloven-portforbud/id2827769/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=rss&utm_campaign=Flere%C2%A0saker+om+temaet-2415244&fbclid=IwAR0jfTuLztdJ7lJUXdf5Z4IjHHNWZYusnx7wUbtwgnw7LpxSH9wMzjS9vPE

 

 

 

 

 

 

OPPROPET ER STENGT FOR SIGNATURER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakgrunn: Forslag om portforbud legges ut til høring.

 

Portforbud er frihetsberøvelse og brudd på menneskerettighetene (jfr. bl.a. artikkel 3 og 13.1 i verdenserklæring om menneskerettighetene). At forslaget i det hele tatt legges ut til høring er en skremmende tendens som påminner om totalitarisme. I en presset tid rokker politikerne her på våre fundamentale rettigheter og utøver med høringen mistillit overfor befolkning og individer. 

 

Jeg signerer under på at jeg ikke ønsker et lovforslag ei heller lov om portforbud.

 ----

(husk å bekrefte på linken du får på mail). 

 

 

For mer info, les disse notater/lenker: 

Bemerkning 14.01: For å forsikre at høringssvaret får oppmerksomheten likestilt med flere tusen signerte som "ikke ønsker et lovforslag ei heller lov om portforbud", har jeg fått bekreftet av lovavdelingen i Justis og beredskapsdepartementet (som høringssvar sendes til) at de i gjennomgangen av høringssvar tar hensyn til at jeg sender inn på vegne av mange "dersom det blir aktuelt å fremme en proposisjon".

Bemerkning 09.01 (samt 13.01 detaljer om innsending, etter spørsmål fra en som har signert):  Signaturene legges muligens ved som høringssvar til regjeringen. Høringssvaret vil bestå av oppropet slik det er satt opp i oppropet, samt antall signerte som har signert under på "Jeg signerer under på at jeg ikke ønsker et lovforslag ei heller lov om portforbud". signaturene legges ved inkl. kommentarene. Høringssvaret er ikke i regi av en instans, det er jeg som privatperson og borger som har tatt initiativ til oppropet og som er innsender (budbringer) (det er åpent for alle som vil å sende inn høringssvar).

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-om-endringer-i-smittevernloven-portforbud/id2827769/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=rss&utm_campaign=Flere%C2%A0saker+om+temaet-2415244&fbclid=IwAR0jfTuLztdJ7lJUXdf5Z4IjHHNWZYusnx7wUbtwgnw7LpxSH9wMzjS9vPE

Får vi inn reelt med signaturer kan det være pressen tipses om oppropet.

Bemerkning 09.01: Advokatforeningen reagerer: mener fristen er for kort og er kritisk til at forslaget i det hele tatt reises https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/Al7mOq/advokatforeningen-reagerer-paa-kort-hoeringsfrist-paa-lov-om-portforbud

Bemerkning 09.01: Artikkel i dagbladet 07.01:"(...) setter demokratiske rettigheter ute av funksjon" "påfallende at regjeringen ikke tidligere har gitt noen signaler om at den arbeider med portforbud" https://www.dagbladet.no/meninger/et-portforbud-er-uonsket/73255849

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Irina Haugane kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 1000 mennesker.

Lær mer ...