Ja til forlengelse av den totale foreldrepengeperioden!

Stortinget har nylig vedtatt ny lov om fordeling av foreldrepermisjonen. Denne innebærer en økt mødre- og fedrekvote, fra tidligere 10 uker til nå 15 uker. Den totale perioden er like mange uker som før. Kort sagt innebærer dette mindre valgfrihet og mer tvang til fordelingen foreldrene i mellom. Problemfritt for noen, utfordrende for mange. Videre innebærer det for noen familier at mor må ut i arbeid når barnet er knapt 7 måneder gammelt. Uansett hvordan man begrunner og forklarer, er ikke denne ordningen kompatibel med nasjonale råd for amming.

Lovendringen har skjedd raskt og med ensidig saksfremstilling. Til høringen møtte representanter fra Mannsforum samt direktør for arbeidsliv i NHO, som tydelig var mer interessert i samfunnets økonomiske gevinst og tvunget likestilling enn av barnets- og familienes beste.

Her kan du følge saksgangen: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=71822

Til tross for advarsler fra Jordmorforbundet, nærmere 4000 meningsytringer både via e-post til Stortinget og via underskrifter her på opprop.no, ble dette forslaget trumpet igjennom.

Ved å signere dette oppropet støtter du kampen om en forlengelse av den totale foreldrepengeperioden, slik at far kan være lengre hjemme, uten at det går på bekostning av barnet, mor og amming.

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Mariel Halvorsen kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook