Nei til nedleggelse av parkeringsplassen ved EKT Rideskole og Husdyrpark og Idrettens Hus/Ekeberghallen

Signer dette oppropet om du er i mot at den store parkeringsplassen på oversiden av EKT nedlegges.

Bystyret i Oslo kommune vedtok i 2016 en overordnet plan for utvikling av  Ekebergområdet. Nå skal Oslo Idrettskrets og BSK (Bækkelaget Sportsklubb) bygge ut Ekeberghallen og rammes da av regelverket som PBE (Plan- og bygningsetaten) styrer etter.

Det innebærer at nåværende parkeringsplass er regulert til annet formål og  nedlegges i sin helhet. I den aktuelle byggesaken skal idrettsbarnehagen flyttes og vil da legge beslag på ca. ¼ del av nåværende parkeringsplass. Verken Idrettens Hus eller EKT er interessert i at denne parkeringsplassen reduseres eller forsvinner. Heller ikke brukere av Ekeberg som friluftsområde i sin helhet. Derfor trenger vi din mening om hvor viktig denne parkeringsplassen er for deg personlig.

 

Signer dette oppropet om du bruker den store parkeringsplassen som ligger på oversiden av EKT (innkjøring fra Ekebergveien) når du

  • skal besøke dyrene eller ri på EKT.
  • skal benytte deg av tur- og friluftsområdene i Ekebergparken.
  • skal på trening eller andre tilbud i Ekeberghallen eller Idrettens Hus.
  • skal til andre Søylehuset Cafe eller minigolf.

 

E-postadresser og telefonnumre er kun synlige for den som opprettet underskriftskampanjen.


Eline Falch v/ EKT Rideskole og Husdyrpark    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Eline Falch v/ EKT Rideskole og Husdyrpark kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook