NEI til MVA på privat kreftbehandling - KLIKK / SIGNÉR / DEL!

 

Nye metoder

Stadig utvikling av nye, dyrere og mer effektive medisiner for nøyaktig og målrettet behandling av kreft, medfører at myndighetene i fremtiden oftere må si nei til beste behandling pga økonomiske hensyn. Dette fører til at medisiner som er godkjent for behandling, dvs salg og markedsføring, ikke blir tilgjengelig i det offentlige helsevesenet. 

  

Privat sykehusbehandling 25% dyrere

Mange kreftpasienter søker derfor behandling hos private sykehus. En uventet effekt av salg av dyre sykehusmedisiner direkte til pasienter, er at det skal beregnes 25% mva på kjøpsprisen. En behandling som koster 1 MNOK for offentlige sykehus, vil koste 250.000 kr mer for pasienter på private sykehus, altså 1.250.000 kr.  (Offentlige sykehus har fradrag for mva). 

Dette er URIMELIG, URETTFERDIG og UETISK og må opphøre umiddelbart.

 

Staten tjener penger på pasienter

Staten skal ikke tjene penger på kreftpasienter gjennom mva på medisiner i TILLEGG til at private pasienter går ut av det offentlige behandlingsprogrammet og derigjennom tjener staten på kostnadsreduksjon. 

 

Sammen er vi flere

Din signatur vil bidra til økt fokus på problemstillingen blandt beslutningstagere. Listen med signaturer vil bli overlevert helseministeren, finansministeren, Kreftforeningen og pasientombudet. 

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Linda Sunde kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook