NEI TIL MASSEDEPONI I HERADSBYGDA.

Det er planlagt massedeponi i Heradsbygda, tilkjørt blant annet fra Oslo. Dette innebærer:

Veien mellom Oppen Gård og «Danseplassen» skal stenges, og hele området (tilsvarende ca 33 fotballbaner) blir sperret av. Det skal opprettes ny vei rundt / på utsiden av deponiområdet for turgåere.

Det snakkes også om et massedeponi i nedre del av Heradsbygda, med innkjøring nedenfor Ramsrud byggefelt. På begge steder snakker vi om store lastebiler som skal kjøre med masse cirka hvert 6. minutt fra klokken 07.00 om morgenen til klokken 07.00 om kvelden i mange år. Massedeponiet skal ta i mot lastebiler 220 dager i året, men ved økt behov, skal åpningstiden utvides. 

Årlig inntransport på hvert av stedene, er anslagsvis 10 000 lass kjørt med vogntog/lastebil. Altså til sammen 20 000 lass i året! 

Dette kan ikke vi som bor her, eller folk som bor langs traseene hvor massene skal kjøres, godta! Hvorfor ikke?

Det vil bli rafikkstøy fra lastebiler som kommer jevnt halve døgnet. 

Vi vil bli utsatt for enorme mengder støv i luften.

Trafikksikkerheten vil bli utsatt.

Ramponering av natur i vårt nærområde.

Masser skal blant annet kjøres fra Oslo, og vil dermed berøre veldig mange mennesker som bor langs traseene hvor lastebilene skal kjøre. 

Det finnes mange flere argumenter for å protesterer mot dette, så skriv under hvis du vil unngå at dette settes i gang der du bor! 

 

 

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Wenche Nilsen kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook