Nei til kutt i den offentlige sykehusøkonomien!

Si nei til kutt i den offentlige sykehusøkonomien!

- Si nei til utviklingen mot et todelt helsevesen i Norge, der de rikeste kan betale seg til den beste behandlingen. Er det et slik samfunn vi ønsker?

-Bevar og styrk rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.

Skal det være opp til hvor du bor i landet, og tilbudet kommunen din kan tilby, hvor god rehabilitering du vil få, hvis du skulle trenge det. Vi trenger fortsatt også rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, ved siden av rehabilitering i kommunen. Hvis du skulle bli syk/skadet og har behov for rehabilitering, er det viktig å få god nok og intensiv trening for å komme tilbake til et verdig liv. Mange vil ha behov for en rehabiliteringsplass inne på en institusjon, da boligen ikke er tilpasset for opptrening. Man er da avhengig av å ha nok ansatte til veilede og trene opp igjen de som trenger rehabilitering pga sykdom/skade med god kunnskap/erfaring om rehabilitering.

Vil du fortsatt ha en slik utvikling av offentlig helsetjenester der de rike kan betale for den beste behandlingen med feks forsikring. 

Ønsker du en endring fra denne utviklingen, og gjenetablere og bevare en sterk offentlig helsetjeneste i Norge, der alle har lik mulighet til en god behandling, uansett hvor tjukk lommeboken er, så vær med på underskriftskampanjen! Stans denne utviklingen!

Si nei til flere kutt i den offentlige sykehusøkonomien! Få flere ansatte til å jobbe direkte med pasientarbeidet i sykehuset også innenfor rehabilitering og habilitering, akuttsykehus og psykisk helse, ikke færre ansatte!

Sammen er vi sterke! Nei til bomringer har gått fra å være en liten Facebook-aksjon til å bli en folkeaksjon i store deler av landet, som en protest mot samfunnsutviklinga!

Offentlige Sykehustjenester og offentlige helsetjenester er minst like viktig for folket som det er å få færre bomringer.

Ønsker du å protestere mot utviklingen, kan dette også bli en folkeaksjon! Stopp nedbygging av offentlige helsetjenester.
Bli med å protestere mot det som foregår, og skriv under på at du er imot de stadige nye kuttene i den offentlige sykehusøkonomien!  Nok er nok!

Det er på tide at politikerne lytter til sykehusansatte, men ikke minst også pasienter som protesterer mot de stadige nye kuttene i den offentlig sykehusøkonomien! Disse kuttene vil gå utover pasienttilbudet og pasientsikkerheten! Underskriftskampanjen sendes til de som har innflytelse i denne saken. 

Bli også medlem av lukket gruppe på Facebook: 

Nei til kutt i den offentlige sykehusøkonomien!

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Rune Ø T fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...