Nei til industri i Hetlandskogen i Bjerkreim kommune!

Bjerkreim kommune vil gi private aktører tillatelse til utbygging av et større industriområde i Hetlandskogen i Bjerkreim i Rogaland. Realisering av prosjektet betyr en rasering av et idyllisk turområde, samt ubotelig og irreversibel skade på natur og dyreliv.

Skogen er hjemsted for en lang rekke dyre- og fuglearter, blant annet er det observert (og dokumentert) rødlistet og sterkt utrydningstruet hubro i skogen. 

I prosessen rundt prosjektet er det ikke foretatt tilstrekkelige undersøkelser om konsekvenser for miljøet, blant annet er kartlegging av artsmangfold i beste fall mangelfult.

Offentligheten har fått svært kort frist til å ytre meninger om prosjektet, og kommunikasjonen ut har vært svak. 
117196346_10157459662221765_7708884733897293464_o.jpgFoto: Arne Løland

Prosessen bærer breg av snarveier og kostnadsinnsparinger på bekostning av naturen. Det vitner om en utbygger som har hastverk med å få dette gjennom, før noen begynner å gå prosjektet i sømmene. 

Hjelp oss i kampen for å bevare Hetlandskogen, slik at også fremtidige generasjoner kan nyte denne perlen av et friluftsområde. 

Blir dette prosjektet realisert, har Rogaland og Norge mistet dette flotte friluftsområdet for alltid. 


Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Geir Arne Løland kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook