Nei til etablering av torskeoppdrett ved friområde på Sør-Senja!

F7F5B7F9-6472-4E48-BE11-9DBE242AB448.jpeg

Opprop!

Senja kommune har fått søknad om etablering av torskeoppdrett i kystområdet utenfor Skatvik, som er et etablert og viktig rekreasjonsområde på Sør-Senja. Turområdet benyttes av lokalbefolkning og tilreisende turister fra hele verden, for rekreasjon, fiske, båtturer, bading, fjellturer, fred og ro!

Et torskeoppdrett vil ha negativ på virkning på området mellom gamle Tranøy kommune sin etablerte kultursti til Vasulneset, fiskeplassen Stornesgrunnen, badeplassen i Rotvika, og tusenårsstedet og historiske Tranøya.

Vi i Skatvik Bygdelag mener at dette naturlige friområdet må få bevares!

Vi anmoder Senja kommune om ikke å tillate etablering av ny oppdrettsvirksomhet i området Vasulneset-Gammelsæter, Tranøybotn.

Støtt saken med å signere på vårt opprop som vil bli oversendt som merknad i saken til Senja kommune.

 

Senja kommune sin vurdering, fra administrasjon:

 «Vurdering av samlet virkning av de foreslåtte torskeoppdrettslokalitetene:

Avsetning av areal til torskeoppdrett kan virke visuelt og støymessig forstyrrende på opplevelsen av de enkelte friluftsområder og reiselivsanlegg. Dette gjelder særlig for lokaliteten Vassulneset i Solbergfjorden og lokalitetene Hamnvika Øst og Vest som ligger i nær tilknytning til friluftsområder og bedriftene Skatvik Camping og Hamn i Senja. Kunnskapsgrunnlaget er imidlertid mangelfullt, og kommunen ser frem til tilbakemelding fra berørte parter på dette i løpet av høringen».

F5F47CE8-07B3-4402-AD89-0C5EA13E5705.jpeg

Merknader

Eventuelle merknader til planforslaget merkes med «Dispensasjon-etablering nye torskeoppdrettslokaliteter» og sendes til e-postadresse: post@senja.kommune.no  eller som brev til: Senja kommune, Pb. 602, 9306 Finnsnes

Merknads- og høringsfrist er 14.09.2021

 
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )