Nei til etablering av modulhus i Trasoppveien 7-9 i Østensjø

SAK 78/13 Bydel Østensjø: Etablering av modulhus i Bydel Østensjø

Bydelsutvalget skal på sitt møte 29. april 2013 ta stilling til om det skal bygges modulhus for vanskeligstilte i umiddelbar nærhet til Goliaskogen Barnehage. Vi kan ikke se at det foreligger en grundig vurdering av saken, blant annet dens risiko for nærmiljøet, og Foreldregruppen ved Goliaskogen Barnehage oppfordrer derfor til å signere vår elektroniske underskriftskampanje. Det er opprettet en Facebookside som heter "Nei til etablering av modulhus i bydel Østensjø" Del denne og underskriftskampanjen - dette HASTER da møtet er allerede på mandag.

I tillegg oppfordrer vi til deltakelse på Bydelsutvalget sitt møte hvor sak 78/13 Etablering av modulhus i Bydel Østensjø skal vedtas.

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Anders Moen-Gjelstad kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook