Nei til brakker i vår skolegård!

Foreldreaksjon mot utbygging av brakker i skolegården til Vollebekk skole.

Siden Vollebekk skole åpnet høsten 2017 har barneskolen til Ruseløkka vært gjester på Vollebekk skole i påvente av nytt skolebygg i Vika. Byggingen har blitt forsinket, og Utdanningsetaten (UDE) ønsker at elevene skal få være samlet på Vollebekk i perioden 2018-2021.

Som en følge av at Vollebekk skole vokser, mener Utdanningsetaten at det er behov for to store midlertidige brakker. Brakkene ønsker Utdanningsetaten å bygge midt i skolegården til Vollebekk skole, over fotballbanen.

Det vil i skoleåret 2020/2021 være ca1000 elever (fra Vollebekk og Ruseløkka) som daglig skal benytte Vollebekk skole. Dette er 200 elever mer enn hva skolen er bygget for. Dette medfører økt bruk av skolens utearealer, som er dimensjonert for ca 800 elever. Med så mange elever, trenger barna større skolegård, ikke mindre.

Erfaring fra andre skoler i nærområdet tilsier at midlertidige brakker blir permanente!

Vi ønsker ikke brakker i skolegården til Vollebekk skole. Det er rett og slett ikke plass til 1000 elever på Vollebekk skole. Vi føler med Ruseløkka, men utfordrer UDE til å finne bedre løsninger! Elevene ved Vollebekk skole trenger tilgang på sin egen skole, på både spesialrom, gymsal og uteområder.


Foreldre fra Vollebekk skole    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Foreldre fra Vollebekk skole kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook