Nei til bomringer

I Norge betaler vi trafikkforsikringsavgift (veiavgift), avgifter for drivstoff og avgifter for kjøp/salg av både ny og gammel bil.  Trafikkforsikringsavgiten er i følge Wikipedia en fiskal avgift, altså en avgift vi betaler for å gi inntekter til statskassen.  

Argumenter brukt er et ønske om nedgang i trafikk,  og antall kjøpte biler. Politikerne ønsker at flere bruker kollektiv transport. De ønsker også at det blir kjørt elektriske biler, fordi utslippav co2 blir mindre.  I sine kalkulasjoner har de da ikke tatt høyde for at der ikke er utbygget godt nok kollektiv tilbud,  selv for folk i utkantstrøk. De har glemt  å ta med utslipp av co2 som gjøres i produksjon av elbiler. Det at et gjennomsnittlig batteri har ca 3 års levetid,  er det mest kostbare i hele bilen,  og det som lager mest forurensning å produsere, er  det ikke tatt høyde for.  Og hva med alle som er avhengig av bil i jobben sin? So elektrikere,  rørleggere, tømrere osv. Skal de ta med seg sine ting på kollektiv transport? Hva med barnefamilier som trenger bil for å få logistikken til å gå rundt? Ikke alle har fleksibel arbeidstid.  Skal lærerne begynne sin arbeidsdag kl 9.30 for å kunne unngå rush? Eller sfo og barnehage åpner enten kl 06.30 og stenger 14.30 evt åpner 9.30 og stenger 17.30 for å kunne unngå rush for de ansatte? Og butikker og tjenester som allikevel må igjennom bomringer,  uansett når på dagen,  alle ekstra utgifter dette medfører må taes inn igjen.  Hbordan gjøres det? Vel, sier seg selv at priser på tjenester, mat,  klær og annet vil øke på grunn av dette.  

Så til alternativer: i stedenfor at trafikkforsikringsavgiten er fiskal, gjør den til noe ekte. La den gå til veier,  utbygging og vedlikehold. Inkluder gjerne penger fra andre utgifter vi har ved bilhold, som avgifter vi betaler for drivstoff og kjøp av bil også. Men stopp bommene.  De leder til større sosiale forskjeller,  flere utgifter for næringslivet, som igjen fører til økte utgifter for forbruker.  Dette vil igjen føre til mindre kjøpfra forbruker,  mindre inntekt for bedrifter og dermed flere permitteringer når bedrifter ikke får økonomien til å gå rundt,  og igjen til høyere arbeidsledighet. 

Er du politiker for folket, husker du også at det er folket du skal jobbe for.  Eler har dette fokuset sluttet hos deg? Unødvendige ekstra utgifter for folket burde det holdes folkeavstemning for . Gjorde du det før bompenger ble spredd rundt om i det ganske land? Nei, du gjorde det ikke.  Da blir det svik fra deg som politiker å stemme ja til noe folket ikke får sjanse til å so noe på. 

NOK ER NOK, NEI TIL BOMPENGER!!

 

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Ann Helen Parsons kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook