Nei til bompenger og bomstasjoner i Norge

Støtte oss i vår kamp mot bompenger!

DEMOKRATENE i Norge er det eneste politiske parti som er KLART NEI til bompenger og ønsker å legge ned alle bomstasjoner i Norge. Bompenger er en usosial beskatning av befolkningen som DEMOKRATENE i Norge aldri vil godta. Daglig setter regjeringen ny norgesrekord i bompengeinnkreving. Vi betaler allerede ca. 70 % av inntekten i skatter, arbeidsgiveravgift og andre avgifter. Bilistene trenger ikke en ny fiskal avgift med bompenger på toppen av dette. Bompenger er sosialt urettferdig fordi det rammer de med dårligst råd hardest. Bompenger går ikke til det det skal da veldig mye forsvinner underveis i administrasjonskostnader. Bompenger gir ikke mer vei for pengene men mindre vei. Bompenger er offentlig ansvarsfraskrivelse da det står uttrykkelig i veglovens paragraf 20 at veibygging, drift og vedlikehold er offentlige oppgaver. Uten effektiv biltransport blir Norge enda mindre konkurransedyktig. 


Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Per-Christian Stenvaag kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook