NEI til bompenger for el-biler på Tresfjordbrua!

Styret i Eksportvegen AS har gjort eit samrøystes vedtak om innføring av bompenger også for EL-bilar.  Begrunnelsen for vedtaket var i hovudsak auken i antallet EL-bilar som trafikkerer brua. 

Hvordan påvirker dette vedtaket oss?

Folk som bor på Vikebuktsida er «innesperra» av bommar i alle retningar. Løysinga for mange av oss var kjøp av EL-bilar for å beholde «friheten». Vi kjenner i dag eksempel der foreldre med barn køyrer 8 turar daglig over brua for å få kvardagen til å gå opp med jobb, barnehage, skule og fritidsaktivitetar.  

Det er på Hellandsida dei aller fleste fritidsaktivitetane er både for barn og vaksne. Helsetenester, kommunale tenester , kulturaktivitetar og kjøpesentra er også her. Dei fleste av oss har arbeidsstad som gjer at vi må passere bomstasjonene fleire gonger om dagen.

Vi mener at passeringene over brua vil bli kraftig redusert pga. økonomi, og forventet innsparingen derfor ikke er reell. 

Støtt oppropet hvis du vil beholde dagens ordning!!

 

og DEL!!

Facebook