Nei til boligblokk ved friluftsområdet på Sutterøya!

I flere år har utbyggere som ikke bor her, jobbet for å få bygge ei svær boligblokk på Sutterøya. Nå har planforslaget blitt lagt ut på høring. Vi håper så mange som mulig vil skrive under her og bli med og si nei til boligblokk ved friluftsområdet på Sutterøya. 
image119.jpeg
Ved det viktige friluftsområdet, som er inngangen til Molovika, foreslås det bygd ei boligblokk med 17 leiligheter, en enorm parkeringskjeller som må sprenges ut, og en makshøyde på 23 meter/fem etasjer. Blokka er planlagt i det som i dag er et område preget av eneboliger, småhus og hytter. Området er svært mye brukt som utfartsområde for kommunens befolkning, og særlig for skoler og barnehager. Området mangler gang- og sykkelsti og har på utfartsdager store trafikale utfordringer, som vil bli forsterket dersom dette prosjektet går gjennom. 
 
Vi naboer, som har starta denne underskriftskampanjen, er ikke imot fortetning av boligområder som er i tråd med myndighetenes oppfordring. Vi skjønner at Stjørdal er en kommune i vekst som trenger flere boliger. Men vi mener at det å tillate ei 23 meter høy, ruvende boligblokk i dette området, bidrar til å endre hele karakteren til boligområdet. Planene står i sterk kontrast til kommunens uttalte planer og ønsker om å utvikle området på Sutterøya som et viktig friluftsområde for Stjørdals befolkning. Ikke minst er vi redde for at bygging av blokk her vil føre til at det lettere argumenteres fra ansatte og politikere i kommunen for at områdets karakter er i endring, noe vi frykter vil føre til at flere slike utbyggerprosjekter godkjennes. Avisinnlegg i Bladet om dette, fra en rekke naboer i området kan leses her. 
 
Det er også verdt å merke seg at utbyggerne har frekkhetens nådegave og foreslår både bygging langt innenfor 4-meters grensa (inntil kun 1 - én- meter fra eiendomsgrense til nabo) og bygging på eiendom eid av nabo, uten å ha søkt naboers enighet om dette. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak om prosjektet, kan leses her. I dokumentet kommer det fram at det i realiteten vil kreves ekspropriasjon av privat eiendom for å få gjennomført dette prosjektet, kun for at utbyggere som ikke har noen interesse av å ta vare på området, skal tjene penger på prosjektet. 
 
 
Vi håper dere vil støtte oss ved å skrive under og bli med og si nei til boligblokk ved friluftsområdet på Sutterøya. 
 
Alle underskrifter vil sendes til alle partiene som er representert i kommunestyret i Stjørdal kommune. Underskriftene vil også sendes inn som en del av høringsrunden til kommunen slik at de blir registrert som innspill i den prosessen. 
 
Takk for din støtte og ditt bidrag for å bevare Sutterøya som et område for innbyggerne i Stjørdal kommune - ikke for utbyggerne!
 
image55.jpeg
image211.jpeg

Naboer til det planlagte blokkprosjektet    Kontakt personen bak underskriftskampanjen