Nei til å kaste 156 familier på gata

Ragde Eiendom og Breidablikk Eiendom har i løpet av de siste månedene kjøpt opp 156 leiligheter fra det tidligere konkursslåtte Tomasjordnes Amfi borettslag. Når denne prosessen startet gikk disse bedriftene ut i media og ga inntrykk av at de ikke vil sette noen ut på gata, og det skulle bli vist skjønn for å ikke negativt påvirke leietakerne.

 

Denne artikkelen var det første noen av leietakerne fikk vite om saken. Her blir det tydelig gitt inntrykk av at ingen kunne bli kastet ut, med mindre det var en saklig grunn til dette:

http://www.itromso.no/nyheter/article8454363.ece

 

Denne artikkelen var andre runde med informasjon, og kom kun uker før de første beboerne begynte å miste sine boplasser. Fram til dette hadde ingen fått beskjed om at de var i ferd med å miste sine boplasser. Som artikkelen viser, er det aller færreste som har noen som helst mulighet til å finne en ny boplass i tide:

http://www.itromso.no/nyheter/article9506895.ece

 

Resultatet av dette er at nesten alle beboerne nå må sette livet på vent på grunn av den uetiske måten Ragde Eiendom, Breidablikk Eiendom og Tromsø Kommune har håndtert denne saken. Ingen lover har blitt brutt, men det forandrer ikke på det faktumet at disse tre aktørene nå setter samtlige beboere på gata for å tjene penger.

Samboerskap blir oppbrutt, familier rives i stykker, barn blir fjernet fra sine nærsamfunn heriblandt barnehage/skolekretser for at de må flytte ut av Tromsø for å finne boplass.

Det er et kjent problem at det er en enorm boligmangel i Tromsø. I tillegg til dette har kommunestyret bestemt at Tromsø kommune skal ta imot 110 flyktninger i løpet av 2014. Samtidig som det en klar mangel på boliger i Tromsø har kommunen nå bestemt seg for å IKKE bruke sin forkjøpsrett på de 156 enhetene som nå blir solgt på Tomasjordnes. I stedet for å bruke denne løsningen de har tilgjengelig har de valgt å forverre problemet ved å la alle beboerne bli kastet ut.

Denne artikkelen forklarer problemet, og viser at kommunen allerede har gått inn på det private markedet for å prøve å løse denne situasjonen:

http://www.itromso.no/nyheter/bolig/article8957685.ece

 

Vi leietagere av boliger i det tidligere Tomasjord Amfi Borettslag sin eiendomsmasse som har leiekontrakter med sin opprinnelse i konkursboets utleievirksomhet krever nå at Tromsø Kommune gjør gjeldende sin forkjøpsrett etter leiegårdsloven § 2. Det med formål om at vi kan få leie våre boliger videre direkte av Tromsø Kommune.

Vi er gjort kjent med at fristen på 4 måneder som Tromsø Kommune har etter leiegårdsloven § 6 i forhold til å kjøpe leiegården først starter å løpe den 5.mai 2014 når budet som ble stadfestet 19. mars 2014 først da blir rettskraftig.

Vær så snill og støtt oss i denne saken, da det er siste mulighet for mange av de berørte til å beholde tak over hodet. Lik, del og spre denne. Vi trenger så mange signaturer som overhodet mulig før vi overlever resultatet til kommunen.

 

 

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Runar Berg kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook