Mot utbyggingen av haller på Nymark

Det foretas en konsekvensutredning vedr utbygging på Nymark. Det foreligger i alt 6 forslag som alle kan sies å være mangelfulle. Det er ikke utarbeidet skyggekast eller tverrsnitt som viser bygningenes innvirkning på nærliggende bolighus eller det faktiske størrelsesforholdet til eksisterende bygg.

Det skal heller ikke planlegges inn eller tilrettelegges for parkering for deltagere eller besøkende til anlegget. Dermed blir området mer belastet med fremmedparkering enn det allerede er i dag. 

Oppropet gjelder:

Vi er i mot utbygging av ny(e) kombiahll(er) for 4000 deltagere Nymark.

Vi er i mot å ødelegge et området som ligger i hensynssone for kulturmiljø i gjeldende kommuneplan.

Vi er i mot at området skal "forstygges". Dette vil ødelegge den karakteristiske karakteren til boligområdet, ved å plassere en slik koloss midt i. 

Nymark har allerede god dekning innen idrett og fritidstilbud. En slik hall bør plasseres i områder som ikke har god nok dekning og hvor parkering kan planlegges inn som en naturlig del av prosessen og flyten i området. 

Utfyllende informasjon samt nyttige linker til informasjon og gruppe for de som er påvirket eller ønsker å uttale seg vedr utbyggingen: https://www.facebook.com/groups/322141582461431/

 

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Charlotte Veastad kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook