momsgrense

Regjeringens forslag om å tredoble grensen for mva-registrering, hever terskelen for å etablere seg, investere i, og drive foretak i norsk næringsliv. Dette er ikke i samsvar regjeringens uttalte mål om økt verdiskaping fra et robust og mangfoldig næringsliv. Konsekvensen av forslaget kan bli færre gründerarbeidsplasser, mindre innovasjon og mindre sysselsetting.

Tredobling av beløpsgrensen for mva-registrering betyr en tredobling av foretakets arbeidstid og inntekter før merverdiavgiften knyttet til investeringskostnaden blir refundert. Uten fradragsrett for merverdiavgift øker kapitalbehovet med 25 prosent.

Den høye beløpsgrensen skaper en negativ terskelvirkning for et betydelig antall foretak. Foretakene har årlige variasjoner i avgiftspliktig omsetning.

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Håkon Grindstuen kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook