Lekeplass på Randem/Høgda

Kommunen vil rive den forfallne barnehagen i Nordlysveien og huskestativet som råtner.

Da vil tomten kun inneholde sklien med det lille huset som står der i dag. Kommunen har ikke midler til å sette opp nye lekestativer og gir utrykk for at de ikke ønsker å eie og drifte denne lekeplassen som er den eneste i nærområdet.

Randem skog vel ønsker at kommunen tar ansvar for at barn på Randem/Høgda og omkringliggende områder også skal ha et tilbud om lekeplass. Vestby sentrum og Soleskog har flere lekeplasser og skoler i nærheten. Pepprstad skog har området ved Bjørlien skole. Vestby Nord har ingen skole, ingen kommunale barnehager og ingen lekeplass.

Randem skog vel spiller inn i kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv at vi ønsker et aktivitetstilbud for barn også på Randem/Høgda.

Det overordnede målet for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Vestby kommune er:

«Alle innbyggere i Vestby kommune skal gis gode muligheter til å drive fysisk aktivitet i sitt nærmiljø»

Kommunens overordnede mål er forstått slik at kommunen skal tilrettelegge for, og på andre måter bidra med å stimulere innbyggerne til å være fysisk aktive. Det skal i størst mulig grad være mulig å gjennomføre daglige fysiske aktiviteter i kommunen, både som organiserte- og egenorganiserte aktiviteter, hverdagsaktiviteter, eller trening.

Å støtte dette oppropet vil hjelpe oss med å få oppmerksomheten til kommunen. I kommunedelsplanen er Vestby Nord definert som andre områder og er dermed ikke nevnt spesielt i plane

Randem skog vel ved styreleder Hans Fredrik Wilhelmsen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Randem skog vel ved styreleder Hans Fredrik Wilhelmsen fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...