Legg om streikestrategien! Hardest streikerammede ungdom på skolen nå!

 

Vi støtter lærerens sak om å få bedre vilkår, men lærerorganisasjonens streikestrategi er dypt urettferdig overfor en liten andel av elevkullet som ennå ikke har fått starte skoleåret. Elevene som først ble rammet av skolestreiken har tapt tre ukers undervisning allerede. Det er for mye! Hvis dette forsetter, står unge som er tyngst rammet i fare for å få ødelagt standpunktkarakterer, opptak til høyere utdanning og framtidsutsikter.

Vi ber innstendig om at Utdanningsforbundet, Lektorlaget og Skolenes landsforbund sprer belastningen som streiken skaper. Vi støtter streikeretten, men ikke at relativt sett få elever taper så mye undervisning som denne strategien legger opp til. Den enkelte streikende lærer skal ikke klandres, men lærerorganisasjonene kan ikke bare peke på KS for urettferdighetene som oppstår. De legger selv opp til en langdryg prosess hvor en mindre andel av lærerne tas ut i streik, men tungt konsentrert på noen få skoler.

 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Annhild Mosdøl fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...