Legg ned rovviltnemndene i Norge

Rovviltnemndene i Norge er i dag styrt av egeninteresse, og ikke av folk som ønsker det beste for naturen, dyrene eller fellesskapet. De fleste medlemmer i rovviltnemndene tilhører politiske partier som er imot rovdyr, og overstyrer med sine egeninteresser om det er av økonomisk eller politisk/personlig agenda og egne jaktinteresser. Måten rovviltnemndene opererer på i dag er med på å øke konfliktnivået mellom motstandere og tilhengere, men mest horribelt er det at de deltar i den langsomme utrydningen av rødlistede arter i Norge, og mest belastet er ulven. Rovviltnemndene viser ingen interesse for andre løsninger enn å drepe i etterkant, heller enn å sikre beitedyrene i forkant av beiteslipp til tross for at det i flere år har vært tilbud om å søke tilskudd til preventive tiltak, for alle som er medlemmer av et beitelag. Vi som signerer dette oppropet mener at rovviltnemndene i Norge må legges ned i sin helhet.

Underskriftene vil bli levert Den Norske Regjering, og Klima- og Miljødepartementet v/Ola Elvestuen.

Vargtass_grå.jpg

Boikott Konfliktkjøtt - https://www.facebook.com/groups/1633795083564809/

WWF krever at rovviltnemndene legges ned (signeringskampanjen er ikke i WWFs regi) https://www.wwf.no/nyheter/wwf-krever-at-rovviltnemndene-legges-ned

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Boikott Konfliktkjøtt kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook