La staten ta tilbake forhandlingsansvaret for lærerne

De siste ti årene har KS hatt forhandlingsansvar for lærerne i skolen. Dette har ført til en redusert lønnsutvikling, med påfølgende frafall fra læreryrket.

40 000 lærere med relativt ny utdanning har nylig forlatt læreryrket.

10 000 lærere jobber i skolen uten godkjent utdanning.

38 000 lærere vil mangle i løpet av de neste ti årene.

60 prosent av lærerne mellom 30 og 44 år vurderer å slutte som lærer.

 Det har vært brudd mellom lærerorganisasjonene og KS de fire siste oppgjørene. Dette burde være et tydelig signal til alle om at tilliten mellom skolen og KS er på et lavmål, ikke minst etter årets arbeidstidsforhandlinger.

Nå trenger vi at Staten tar tilbake forhandlingsansvaret for lærerne. Dette vil gjøre det lettere for sentrale politikere å nå sine mål for enhetsskolen. Det blir lettere å sikre en likeverdig opplæring for alle barn i hele landet.
I tillegg må Staten sikre ressurstilgangen til elevene, og sørge for at ressursene kommer til undervisningen, og ikke til ymse formål på skrapte kommunekasser.

STEM JA FOR AT STATEN MÅ TA TILBAKE FORHANDLINGSANSVARET FOR LÆRERNE!

Dette bør bli vedtatt av Utdanningsforbundet sitt landsmøte i 2015.

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Håvard Moe kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker. Vi vil reklamere for dette oppropet overfor personer som ser på andre opprop på nettstedet vårt, men som ikke har sett på dette oppropet enda.

Facebook