La skolen vår leve!

Rådmannen i Tysvær kommune anbefaler å legge ned Førland skule allerede fra neste skoleår 21/22. Da skal alle Førlandselevene busses til Tysværvåg. Ingen i Førland skolekrets har en trygg skolevei til Tysværvåg.

Nå må vi stå sammen og vise hva skolen betyr for bygda, og at en så viktig avgjørelse, som påvirker et helt samfunn, ikke kan tas over teams midt i en pandemi!

Å gjennomføre en slik prosess på så kort tid er uhørbart. I tillegg har dagens pandemisituasjon gjort det vanskeligere for oss som er berørte til å mobilisere oss. Den såkalte medbestemmelsesprosessen har foregått i det stille, helt i starten av skoleåret. I en normal hverdag hadde dette vært tidlig, de færreste har hatt foreldremøte med valg av foreldrerepresentant og FAU på denne tiden. I år er det ekstra spesielt, mange har ikke hatt foreldremøte i det hele tatt. Valg av klassekontakt og FAU har tatt ekstra lang tid. 

Vi krever en grundig konsekvensutredning, og ikke minst en godt utarbeidet framtidsplan. For våre barn skal ikke være en kostnadsbesparelse i en rapport. De trenger trygghet, trygg skolevei, fysisk aktivitet, fritidsaktiviteter i nærmiljøet, venner de kan sykle til og forutsigbarhet. Våre små førsteklassinger trenger tryggheten de får gjennom det flotte samarbeidet mellom skole og barnehage i en sårbar overgang fra barnehagebarn til skolebarn.


FAU Førland skule v/Marte Hervik    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at FAU Førland skule v/Marte Hervik kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook