La psykiatriske pasienter beholde hele trygda under innleggelse.

Visste du at psykiatriske pasienter blir diskriminert og utsatt for forskjellsbehandling til sammenligning med somatiske pasienter?

Skulle du være så uheldig å bli somatisk syk, og måtte ligge på sykehus over tid, ville du ikke oppleve noen endring i utbetalinger av uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger (AAP). Hvis du derimot er psykisk syk og blir innlagt på psykiatrisk sykehus, institusjon eller om du er i fengsel blir uføretrygda kraftig redusert etter 3+ måneder. Faktisk kan trygda blir redusert til så lite som 3000kr pr. måned. Lovverk legger dekket kost og losji under innleggelse til grunn for dette. Denne månedlige utbetaligen blir dermed den eneste inntekten under innleggelse og skal dekke alle nødvendige utgifter knyttet til livet som venter på deg ute.

NAV skal i henhold til loven ta hensyn til utgifter knyttet til bolig (husleie, strømutgifter, forsikring, bla.) Selv om det fremlegges dokumentasjon knyttet til slike utgifter (husleiekontrakt, kvittering på betalt husleie, og strømregninger f.eks) er det ulik prakis på om det tas hensyn til. I tillegg har de fleste utgifter knyttet til mobilbruk, treningssenter, internett, klær, studielån, transport, ulike abonnementer, snus/tobakk, osv. Akkurat som en pasient i somatikken har. Går man mot vintertid er det vel noe vinterklær og vintersko som skal oppdateres også. Ja, man kan søke om penger til vinterklær via NAV Sosial, men det ligger kanskje noe selvverdi i å kunne betale for det uten hjelp.

Mange av oss som jobber i psykiatrien mener dette er uheldig da det gir svært syke pasienter en ekstra belastning i en allerede vanskelig tid.

Mange pasienter opplever å få store økonomiske utfordringer som de i utgangspunktet ikke har kapasitet til å hanskes med når de er svært syke. Hvorfor er det slik at pasienter innen i psykisk helsevern må forholde seg til store endringer i trygdeutbetalinger når pasienter i somatisk sykehus slipper? Skal det straffe seg å være psykisk syk? Det er ikke vanskelig å forestille seg at det kan oppleves slik for denne pasientgruppen. Vi blir mer åpne i dagens samfunn, men det er fortsatt stigmatiserende å være psykisk syk. Det minste lovverket kan bistå med er å unngå diskriminering og forskjellsbehandling mellom psykiatriske og somatiske pasienter. Det er vel vanskelig nok i seg selv å være syk?

 

Grunner til å signere opprop:

- Minske diskriminering mellom psykiatriske og somatiske pasienter.

- Unngå ytterligere belastninger for mennesker i en allerede vanskelig og sårbar situasjon.

- Redusere sosiale ulikheter blant pasienter i det norske helsevesen.

- Legge til rette for en forsterket opplevelse av selvbestemmelse og selvverdi for langtidsinnlagte pasienter i psykisk helsevern. 

 

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Marte Kristine Løkken kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook